Stadsarkitektavdelningen

På samhällsbyggnadsförvaltningens stadsarkitektavdelning ger vi service och rådgivning om byggande, plan- och bygglovsfrågor samt bereder beslut för byggnadsnämnden.

 

Stadsarkitektavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 20210:900) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser. Avdelningens bygglovarkiv är en stor tillgång för upplysning om byggnaders utseende och konstruktion.

Ansökningsblanketter »

Stadsarkitektkontorets personal

 
   

 

Fredrik Wikberg
Stadsarkitekt
Tel: 0456-81 63 60
fredrik.wikberg@solvesborg.se

 
 
Bygglov

Terese Nilsson-Karfwin

Terese Nilsson-Karfwin
Tel: 0456-81 63 66
terese.nilsson-karfwin@solvesborg.se

 

 

 

 

Bild saknas

 

 

Vesna Stevic
Telefon: 0456-81 60 72
vesna.stevic@solvesborg.se

   

Niklas Haraldsson

Niklas Haraldsson
Tel: 0456-81 60 48
niklas.haraldsson@solvesborg.se

 

Bild saknas

 

 

Magdalena Åkesson
Tel: 0456-81 60 74
magdalena.akesson@solvesborg.se

 
Plan

Dan Janerus

Dan Janérus
Tel: 0456-81 63 61
dan.janerus@solvesborg.se

Hanna Emenius

Hanna Emenius
Tel: 0456-81 60 51
hanna.emenius@solvesborg.se

   

Bild saknas

 
Karoline Lindén Bengtsson
Tel: 0456-81 60 73
karoline.lindenbengtsson
@solvesborg.se
 
 
Arkiv/scanning
 

Bild saknas

 
Christina Hultkrantz
christina.hultkrantz@solvesborg.se
 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Stadshuset, våning 3
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg

stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se

Telefon- och besökstid mån-fre 09.00-12.00.

Stadsarkitekt

Fredrik Wikberg
Telefon: 0456-81 63 60
fredrik.wikberg@solvesborg.se

Bygglovhandläggare

Terese Nilsson Karfwin
Telefon: 0456-81 63 66
terese.nilsson-karfwin@solvesborg.se

Vesna Stevic
Telefon: 0456-81 60 72
vesna.stevic@solvesborg.se

Byggnadsinspektör

Niklas Haraldsson
Telefon: 0456-81 60 48
niklas.haraldsson@solvesborg.se

Planeringsarkitekter

Dan Janérus
Telefon: 0456-81 63 61
dan.janerus@solvesborg.se

Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Karoline Lindén Bengtsson
Telefon: 0456-81 60 73
karoline.lindenbengtsson
@solvesborg.se

Nämndsekreterare

Magdalena Åkesson
Telefon: 0456-81 60 74
magdalena.akesson
@solvesborg.se

Arkiv/scanning

Christina Hultkrantz
christina.hultkrantz@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-27 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »