Gator och Trafik

Tekniska avdelningen har ansvar för kommunens gator, gång- och cykelvägar samt trafik- och parkeringsfrågor.

Vägar
Inom kommunen finns tre väghållare (de som är ansvariga för vägen): staten, kommunen och enskilda.

 

Belysning
Kommunen äger och ansvarar för belysningen utmed gator och cykelvägar. Viss belysning på det statliga vägnätet ägs av Trafikverket.

Fel på den kommunala belysningen anmäls till Sölvesborgs Energi, telefon 0456-81 68 80, respektive på telefon 0454-520 30 för fel på Trafikverkets belysning

Gångbanor
Inom områden med stads- eller detaljplan ansvarar fastighetsägare för skötseln av gångbanor.

Föreskrifter om gångbanerenhållning med mera inom Sölvesborgs kommun »

Akuta ärenden under icke kontorstid tel: 0456-81 60 10.

Trafik

Lokala trafikföreskrifter Lokala trafikföreskrifter utfärdas i Sölvesborgs kommun av Byggnadsnämnden, som är trafiknämnd.

Trafikföreskrifter finns tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida »

Gångfartsområde och gågata »

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsfrågor handhas av Byggnadsnämnden, som är trafiknämnd.

Dispenser
Tillfälliga dispenser från gällande trafikregler kan erhållas
t ex för tunga, breda eller långa transporter, tillfälliga avstängningar m m.

Parkering
I centrala delar av Sölvesborgs tätort skall p-skiva användas där det framgår av skyltning.

Inom tätbebyggt område i Sölvesborgs kommun får fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd, vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Här kan du se en karta där parkeringsplatser i centrum, laddstationer (laddstolpar) samt turistinfo är utmärkta »
 

Blomlådor
Regler och anvisningar för ”Blomlådor som fartdämpande åtgärd” »

Ansökningsblankett för ”Blomlådor i trafiken” »

Snöröjning
Snöröjning sker efter en prioritering, på denna sidan kan du läsa mer och även se en prioriteringskarta över Sölvesborgs tätäort.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Teknisk avdelning

Trafikingenjör Milos Jovanovic
Telefon: 0456-81 60 99
milos.jovanovic@solvesborg.se

Telefax: 0456-144 87

Felanmälan utanför kontorstid.

Telefon: 0456-81 60 10.

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-12-20 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »