Vatten och Avlopp

Från och med den 1 januari 2009 är Sölvesborg Energi huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Alla frågor om vatten och avlopp besvaras av kundtjänst på Sölvesborg Energi »


Vatten
Kommunens vattenförsörjning är baserad på uttag av grundvatten. Uttaget uppgår till ca 2,0 miljoner m3/år varav c:a 100 000 m3 levereras till angränsande delar av Bromölla och Karlshamns kommuner. Vattnet är av sådan kvalitet att inga kemikalier används för rening. Hårdheten är ca 12-14 dH (Tyska hårdhetsgrader, ca 90mgCa/l) och pH ca 8.

Vatten produceras i 16 vattenverk och levereras via 300 km ledningar till ca 7300 abonnenter. 

Bild på vattenverket i Hosaby
Vattenverket i Hosaby

Avlopp
Kommunens omhändertagande av avloppsvatten sker via 300 km spill- och dagvattenledningar från ca 5500 abonnenter. I ledningssystemet ingår 69 pumpstationer. Avloppsvattnet, ca 2,7 miljoner m3, renas i sex reningsverk, mekaniskt, biologiskt och kemiskt, innan det avleds till Östersjön. Slam från avloppsverken slutbehandlas i en särskild anläggning kallad vasstorkbädd utmed Hälleviksvägen mellan Sölve och Mjällby.

Bild på avloppsreningsverket i Sölvesborg
Avloppsreningsverket i Sölvesborg

Gällande bestämmelser framgår av "Allmänna bestämmelser för brukande den allmänna vatten- och avloppsanläggning inom Sölvesborgs kommun, ABVA".

Gällande avgifter framgår av "Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggning inom Sölvesborgs kommun".

Önskar man ansluta sig till kommunens vatten och/eller avloppsnät skall en anmälningsblankett fyllas i.

För upplysningar angående enskilda vatten- och avloppsanläggningar hänvisas till Miljöförbundet Blekinge Väst, tel: 0456-81 60 00 vx.

 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Sölvesborg Energi AB
Telefon: 0456-81 68 80, 81
info@solvesborgenergi.se
www.solvesborgenergi.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-11-06 Ansvarig: Bo Bygga
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »