Näringslivsråd för samverkan

Sölvesborgs kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Sölvesborgs kommun och näringsidkare.

Vision

Näringslivsrådet ska tillsammans skapa ett näringslivsklimat som bidrar till kommunens utveckling. 

Representanter i Näringslivsrådet 2017

 • Heléne Björklund, kommunstyrelsens ordförande Sölvesborgs kommun
 • Stefan Olofsson, näringslivschef Sölvesborgs kommun
 • Roger Svanberg, utbildningschef Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund (Furulundsskolan)
 • Carina Centrén, Solixx
 • Sven Karlsson, Larsson & Karlsson Modekläder
 • Elin Daufeldt, Exmira
 • Frank Arnesson, Säljsam Invest
 • Sofia Lindqvist Lacinai, Sweden rock festival
 • Richard Karlsson, Sölvesborg Mjällby Sparbank 
 • Jonna Hermansson, Norje Smide
 • Jörgen Granath, Ventex

Antalet representanter bör vara 7-12 och av dessa är tre platser fasta: Kommunstyrelsens ordförande, Näringslivschef och Utbildningschef för gymnasieskolan. Övriga deltagare ska komma från privata näringslivet med spridning från olika branscher.

Möten

 

Rådet träffas 3-4 gånger per år och kan utökas vid behov. Kommunen är sammankallande och ev. frågos som man vill ska tas upp mailas till näringslivschefen.

Rådets representanter

Ansvarar för att kommunicera rådets arbete i sina nätverk, för att skapa vi-anda och ökad delaktighet i näringslivsfrågor.

Ett engagemang och lösningsfokus som nyckelord i sitt arbete. 

Rådet ska hantera strategiska frågor och arbeta med vad som ska göras inte hur. 

Syfte och nytta med ett Näringslivsråd är

 • Att vara ett råd som aktivt påverkar och driver strategiskt viktiga frågor.
 • Att vid strategiska utvecklingsfrågor användas som en remissinstans (t.e.x etableringsfrågor, företagsområden, kompetensutveckling, nyföretagande).
 • Att vara ett forum för informationsutbyte mellan näringsliv och kommun, för att ge ökad insikt om varandras förutsättningar.
 •  Att näringslivet och kommunala företrädare ska använda Näringslivsrådet för att lämna synpunkter och frågeställningar.

Remissinstans

Rådet är en viktig remissinstans där remissfrågor vid behov tas med till andra nätverk, föreningar och/eller arbetsgrupper och därefter återkoppling i näringslivsrådet.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-23 Ansvarig: Nicolina Sällberg
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »