Politik & Delaktighet

De lokala politikerna anger huvuddragen för kommunens verksamheter och hur skattepengarna ska fördelas.

Kommunstyrelsen » kan liknas vid "kommunens regering"och har ansvar för hela kommunens utveckling. Den leder, planerar och följer upp kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Under mandatperioden 2015-2018 styrs kommunen av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ordförande i kommunstyrelsen, d.v.s. Sölvesborgs "regeringschef" är kommunalrådet Heléne Björklund (S).

Kommunstyrelsen förbereder också många av de ärenden som handläggs av Kommunfullmäktige »

 

Så kan du påverka

Som medborgare kan du påverka utvecklingen i Sölvesborgs kommun genom att kontakta din lokala politiker. Kontaktuppgifter till några av dessa finner du i rutan till höger. Uppgifter om alla förtroendevalda politiker i Sölvesborg finner du här.

Vidare påverkar du förstås den långsiktiga utvecklingen genom att rösta i kommunvalet vart fjärde år.

Du är givetvis mycket välkommen att skicka in dina synpunkter digitalt »

 

Tjänstemän

Tjänstemännen i kommunen ser sedan till att de beslut som politikerna fattat blir verklighet.

Det ligger också i tjänstemännens arbetsuppgifter att informera och upplysa allmänheten. Givetvis kan tjänstemännen vidarebefordra synpunkter till de politiker som fattar besluten. 

Om du har frågor eller behöver information, kan du kontakta den förvaltning » som hanterar frågan.  

 

Klagomål och synpunkter 

Om du som kommuninvånare är missnöjd över ett kommunalt beslut så har du rätt att vända dig till den berörda nämnden som är skyldig att ta upp ärendet. De olika nämnderna hittar du i menyn till vänster.

Dessutom finns möjligheten att få lagligheten i beslut som är fattade av kommunfullmäktige och av nämnder prövade i Länsrätten.

 

Gå direkt till:

Lokala partier

Socialdemokraterna
Kontaktperson: Peter Jeppsson
E-post: peter.jeppsson@riksdagen.se
Webbsida: Socialdemokraterna Sölvesborg »

Vänsterpartiet
Kontaktperson: Willy Söderdahl
E-post: willy.soderdahl@solvesborg.se
Webbsida: Vänsterpartiet Sölvesborg »

Moderaterna
Kontaktperson: Jeppe Johnsson
E-post: jeppe.johnsson@moderaterna.se
Webbsida: Moderaterna Sölvesborg »

Liberalerna
Kontaktperson:
Lars Lamberg
E-post: lars.liberal@outlook.com
Webbsida: Folkpartiet Sölvesborg »

Centerpartiet
Kontaktperson: Ulf Svensson
E-post: ulf.svensson@centerpartiet.se
Webbsida: Centerpartiet »

Kristdemokraterna
Kontaktperson: Christel Henningsson
E-post: christel.henningsson@krist
demokraterna.se

Webbsida: Kristdemokraterna Sölvesborg »

Miljöpartiet
Kontaktperson: Eva-Lena Ulvsfält 
E-post: solvesborg@mp.se
Webbsida: Miljöpartiet Sölvesborg »

Sverigedemokraterna
Kontaktperson: Margareta Forslund
E-post: margareta.forslund@
sverigedemokraterna.se

Webbsida: Sverigedemokraterna Sölvesborg »

SoL-partiet
Kontaktperson: Anders Jönsson
E-post: anders.49jonsson@gmail.com
Webbsida: SoL-partiet Sölvesborg »

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-27 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »