Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 23 oktober 2017 kl. 18:30

 

KUNGÖRELSE

 

1

Sammanträdets öppnande

2

Information från Finsam

3

Godkännande av avtal om köp av mark, del av fastigheten
Stiby 3:2

4

Godkännande av avtal om köp av mark - del av fastigheten
Stiby 26:1

5

Godkännande av avtal om köp av del av fastigheten Stiby 30:10

6

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat

7

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 - Sölvesborgs kommun

8

Delårsrapport januari - augusti 2017; Sölvesborgs Kommun-
koncernen

9

Kompletteringsbudget II 2017

10

Antagande av detaljplan för Norje 6:10, 6:30 och 6:31

11

Meddelanden

12

Avsägelse från Nelly Christensen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

13

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

14

Motion om kommunala taxor för ungdomsverksamheten

15

16

Motion om marknadsplats under tak

Motion om informationshäfte "I händelse av krig eller katastrof"

 

 

 

Sölvesborg 2017-10-13

 

Viveka Olofsson

Kommunfullmäktiges ordförande

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1

Sammanträdets öppnande

2017/7

2

Information från Finsam

2017/7

3

Godkännande av avtal om köp av mark, del av fastigheten Stiby 3:2

2017/272

4

Godkännande av avtal om köp av mark - del av fastigheten Stiby 26:1

2017/273

5

Godkännande av avtal om köp av del av fastigheten Stiby 30:10

2017/274

6

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

2017/254

7

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 - Sölvesborgs kommun

2017/178

8

Delårsrapport januari - augusti 2017; Sölvesborgs Kommunkoncernen

2017/281

9

Kompletteringsbudget II 2017

2017/178

10

Antagande av detaljplan för Norje 6:10, 6:30 och 6:31

2017/282

11

Meddelanden

2017/6

12

Avsägelse från Nelly Christensen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2014/343

13

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2014/343

14

Motion om kommunala taxor för ungdomsverksamheten

2017/302

15

16

Motion om marknadsplats under tak

Motion om informationshäfte "I händelse av krig eller katastrof"

2017/303

2017/318


SÖLVESBORG 2017-10-13


Viveka Olofsson

Kommunfullmäktiges ordförande

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-13 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »