Måldokument

Måldokument förskola och skola

Detta dokument är framtaget i dialog mellan den politiska ledningen i Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledningen, rektorer och förskolechefer samt de mest berörda fackliga organisationerna inom utbildningsområdet.

Dokumentets avsikt är att kortfattat beskriva hur utbildningen i Sölvesborg ska se ut och vilka krav vi ställer på oss själva som skolhuvudman. Vi väljer ut några områden för att tydliggöra våra ambitioner i dessa frågor men vi vill också förmedla vår syn på hur dessa ambitioner ska infrias.

I måldokumentet skriver vi om ”utbildningen” och menar då all den verksamhet som vi som huvudman bedriver utifrån skollagen. Vidare skriver vi om ”pedagogen” vilket representerar de personalgrupper som arbetar med barn och elever i utbildning, allt från förskolans yngsta barn till de som är i slutet av sin grundskoleutbildning.

Dokumentet gäller fr.o.m. höstterminen 2014 t.o.m. vårterminen 2020 med en årlig uppföljning då parterna äger stor frihet att omförhandla såväl innehåll som upplägg.

Central plan mot diskriminering och kränkande behandling

Den här planen ska förtydliga skolhuvudmannens lokala ambitioner och rutiner för arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen ska också ge ett stöd för varje enhet i dess arbete med att upprätta planer och dokumentation.

Utöver denna övergripande plan åtligger det varje enhet att i enlighet med lagar, förordning och författning årligen upprätta handlingsplaner och rutiner för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-28 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »