Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningens verksamheter är omsorg för äldre och funktionshindrade.

 

Personal

 

  

Förvaltningschef
Annelie Kjellström
Telefon: 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

 

Bild på verksamhetschef LSS Lena Westerdahl

Verksamhetschef
Verksamhet myndighet och kontroll
Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76l
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

  

Verksamhetschef 
Verksamhet HSL och särskilt boende
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24 
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef
Verksamhet hemtjänst
Ulrika Johannesson Olsson
Telefon: 0456-81 63 37
ulrika.johannessonolsson@solvesborg.se

Verksamhetschef
Verksamhet funktionshinder
Malena Sylvan
Telefon: 0456-81 63 30
malena.sylvan@solvesborg.se

 

LOV-handläggare/enhetschef
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 60 54
asa.hogstedt@solvesborg.se

 Kvalitetsutvecklare
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 60 55 
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

 

MAS Mats Olsson
Telefon: 0456-81 61 11
mats.olsson@solvesborg.se

IT-samordnare Pia Carlsson
Telefon: 0456-81 61 32
pia.carlsson@solvesborg.se

 

Foto på Camilla Eriksson

Nämndsekreterare Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32 
camilla.eriksson@solvesborg.se

 

Anhörigsamordnare
Christina Hallberg
Telefon: 0456-81 67 45
christina.hallberg@solvesborg.se
 


Samordnare
Mötesplatser/Socialt innehåll
Christina Nordin
Telefon: 0456-81 60 38
christina.nordin@solvesborg.se
 


Folkhälsostrateg
Charlotte Haraldsson
Telefon: 0456-81 63 38
charlotte.haraldsson@solvesborg.se

 

Ekonom Annelie Svensson
Telefon: 0456-81 60 26 
annelie.svensson@solvesborg.se

Personalspecialist Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54 
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se

 

 


 

 

OBSERVERA att e-postadresserna nedan endast är avsedda att underlätta vid direktkontakt med personen. De är inte officiella kontaktvägar. Vi kan heller inte garantera att posten läses av varje dag. Officiella kontakter hänvisas till avdelningens/verksamhetens e-postadress - omsorgsverksamheten@solvesborg.se

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-18 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »