Verksamhet äldre

Verksamhet äldre är en del av Omsorgsförvaltningen. Här verkställs beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Omsorgsförvaltningen lyder under Omsorgsnämnden ».

 

Om du inte kan klara vardagliga sysslor själv kan du ansöka om hjälp hos omsorgens myndighetsenhet ». Det kan t.ex. handla om hemtjänst, särskilt boende eller att få mat levererad hem till bostaden.

Enligt lagen är det ditt behov av hjälp som avgör om du har rätt till de olika insatserna. Behovet utreds alltid först av en biståndshandläggare » i samråd med dig och/eller närstående.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@ solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Verksamhetschefer:

Verksamhet HSL och särskilt boende
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhet hemtjänst
Ulrika Johannesson Olsson
Telefon: 0456-81 63 37
ulrika.johannessonolsson@
solvesborg.se

 

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-21 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »