Barn och unga som mår dåligt

Här finns länkar och telefonnummer om du behöver stöd och hjälp.

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du kontaktuppgifter till vården, faktatexter om sjukdomar och behandlingar, personliga berättelser och mycket annat. Alla texter skrivs och faktagranskas i flera led av vårdpersonal.

 

ADHD

Alkohol och droger

Aspergers Syndrom

Autism

Bipolär sjukdom

Bristande föräldraskap

Depression

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Fobier

Funktionsnedsättningar

Ilska och utbrott

Individ- och familjeomsorgen

Kriminalitet

Kris i livet

Ledsen och nedstämd

Mobbning och kränkande behandling

Oro

Problem i skolan

Psykos

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

 

Självmordstankar

Självskadebeteende

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Stress

Svårt att koncentrera sig

Sömnstörning

Tourettes syndrom

Tvångssyndrom

Våld och övergrepp

Ångest

Ätstörningar

 


 

 

 

 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-11-11 Ansvarig: Göran Lindgren
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »