Projekt inom Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun både driver och deltar i flera projekt. Projekten är av varierande storlek och karaktär, och spridda över förvaltningar, förbund och bolag. Det övergripande målet med projekten är att utveckla de kommunala verksamheterna för sig, eller tillsammans med andra aktörer, med kommunmedborgarnas bästa framför ögonen.

Projekten kan vara medfinansierade från externa aktörer som Länsstyrelsen, svenska staten, Region Blekinge, EU med flera.

Stabens och Näringslivskontorets uppdrag är att inom respektive ansvarsområde bevaka händelseutvecklingen vad gäller EU:s fonder och program. Sprida information om och visa på möjligheterna att ta tillvara på EU:s programområden i utvecklingsarbetet. Stödja initiativtagare att komma ifrån utvecklingsidé till projekt.  

I vänstermenyn kan du läsa om de olika projekt som kommunen driver/medverkar i under pågående projekt och vilka vi har avslutat under fliken avslutade  projekt. Här kommer vi också att informerar om kommande projekt inför nya programperioden 2014-2020

Vill du veta mer om något projekt kontakta ansvarig projektledare.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Clemens Malmberg
Telefon: 0456-81 61 10
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Telefon: 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
anette.ingemansson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-08 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »