Pågående projekt

Sölvesborgs kommun både driver och deltar i flera projekt. Projekten är av varierande storlek och karaktär, och spridda över förvaltningar, förbund och bolag. Det övergripande målet med projekten är att utveckla de kommunala verksamheterna för sig, eller tillsammans med andra aktörer, med kommunmedborgarnas bästa framför ögonen.

Projekten kan vara medfinansierade från externa aktörer som Länsstyrelsen, Svenska staten, Region Blekinge, EU strukturfonder med flera.

Nedan följer en sammanställning om de olika projekt som kommunen driver/medverkar i. Sammanställningen är i första hand tänkt att ge information om olika verksamhetsutvecklingsområden som kommunen arbetar med i projektform. I andra hand är det tänkt att väcka nyfikenhet och ge inspiration.

Vill du veta mer om något projekt tag gärna kontakt med ansvarig projektledare.

Listan fylls på i takt med att uppgifter kommer in.

Formulär för anmälan av projekt till kommunens webbsidan »

 

Blekinge Unga Lyfter 2.0

Equal park i Sölvesborg

Naturvårdsprojektet Vesan Runt

Projekt - Framtidssatsning i Nya Blekinges Intäktsbas nr 2 »

Rena kustvattnet i Blekinge »

Havsbaserad vindkraft i Hanöbukten

Utveckling av Blekinge Intäktsbas »

PIK (PersonalIntegrationsKompetens) »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Clemens Malmberg
Telefon: 0456-81 61 10
clemens.malmberg@solvesborg.se

Ann-Charlott Andersson
Telefon: 0456-81 60 47
aca@solvesborg.se

Anette Ingemansson
Telefon: 0456-81 61 20
anette.ingemansson@solvesborg.se

Håkan Andersson
Telefon: 0456-81 61 22
Mobiltelefon: 0768-60 01 99
hakan.andersson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-02 Ansvarig: Anette Ingemansson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »