Hej Iréne, vad jobbar du med?

Tal- och språkpedagog på alla grundskolor inom Sölvesborgs kommun.

Vad innebär ditt jobb?

När man misstänker att ett barn har någon form av språkliga svårigheter (språk-, läs- eller skrivsvårigheter) så gör jag en pedagogisk kartläggning. Den ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med barnet. Jag utgår alltid ifrån individen och dennes förutsättningar vilket gör att arbetet kan se väldigt olika ut. Handlar det t.ex. om ett barn som har svårt med att uttala språkljud, så börjar arbetet med att se vilka ljud barnet faktiskt kan och vilka ljud som är på väg att etableras. Kan barnet säga ljudet [f], men byter ut det mot [s] t.ex. Förut blir Sörut, då vet man att barnet kan uttala ljudet [f] och då kan man börja träna det i ord.

Det här var bara ett konkret exempel på den vanligaste svårigheten ett yngre barn kan ha när det gäller språket. Jag jobbar även med grammatik, ordförråd och begrepp, språkanvändning, ja, allt som kan räknas in i språkförmågan.

En annan del av mitt jobb är att finnas ute på skolorna och samarbeta med lärarna runt de elever som har behov av extra stöttning gällande både det muntliga och skriftliga språket. Jag arbetar också förebyggande med information om språk i alla ämnen för alla elever.
 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Alla dessa fantastiska barn som jag får lov att träffa, lära känna och följa på vägen!
 

Vad är det bästa med att arbeta i Sölvesborgs kommun?

Jag kom till en helt nyinrättad tjänst och har fått stor frihet att utforma den, jag har fått gehör för mina tankar. Barn- och utbildningsförvaltningen i Sölvesborg har i sitt måldokument för åren 2015-2020 framhållit språket som ett fokusområde och det gör mig jätteglad!

Gå direkt till:

Faktaruta

Namn: Iréne Lindén.

Uppväxt: På en liten ort i Västergötland, kom till Blekinge 1975.

Utbildning: Utbildad förskolelärare, talpedagog, kommunal språk-, läs- och skrivutvecklare och har en fil.mag. i specialpedagogik.

År inom kommunen: Arbetade i kommunen 1976-1990, kom sedan tillbaka 2005. Kommer nu till våren gå i pension efter lite drygt 45 yrkesverksamma år, varav nästan 25 av dem i kommunen.

Säg något om dig som vi inte känner till: Jag drömde om att bli skådespelerska som liten.

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-08-27 Ansvarig: Camilla Hallengren Krantz
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »