Sommarinformation om allemansrätten

Så här i sommartider kommer det ofta många frågor om hur allemansrätten gäller vid olika typer av aktiviteter. Något som är särskilt aktuellt nu när det är väldigt torrt i markerna på många håll i landet är frågor om vad som gäller för eldning. Andra frågor som ofta är aktuella är vad som gäller för klättring i berg, blomplockning, elcyklar, enskilda vägar och ridning. Längre fram i sommar kommer ofta frågor om plockning av bär och svamp.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som pdf-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer). Nedan finns länkar till denna information och även till viss annan information.

Naturvårdsverkets entrésida till information om allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Eldning-och-allemansratt/

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Naturvårdsverkets blogg om allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/blogg/ 

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/


Informationen ovan kommer från Naturvårdsverket

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-07-14 Ansvarig: Anna Lindh
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »