HBTQ - certifierad verksamheter

2016/2017 genomgick verksamheterna på Skofabriken och Fritan i Mjällby en utbildning inom området HBTQ i RFSL´s regi. Det innebär att våra verksamheter, sedan maj 2017, är hbtq-certifierad.

De fem verksamheterna som är certifierade är:

  • Fritidsgårdarna
  • Fältsekreterare
  • Navigatorcentrum
  • Träffpunkt
  • Växa tillsammans

HBTQ-certifieringen är ett första steg för verksamheter som tänker normkritiskt, ger ett gott bemötande och skapar en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.
En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna.

En normkreativ verksamhet 
I praktiken betyder det att samtlig personal har utbildat sig inom hbtq-området och lärt sig tänka mer normkritiskt.  Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att tänka normkritiskt i varje steg vi tar. Vi tänker att normkreativitet tar normkritiken ett steg vidare och lägger fokus på att handla. 

Vad innebär normkreativitet för oss? Normkreativitet utgår från normkritik – att synliggöra normer genom att ifrågasätta dem. Det kreativa handlar för oss om att utmana rådande normer och våga agera på andra sätt än de invanda. Med ett normkreativt förhållningssätt vill vi förändra vårt arbetssätt och blåsa nytt liv i vårt vardagliga tänk. Genom ett normkreativt bemötande och en normkreativ verksamhet hoppas vi kunna möta hela vår målgrupp på ett mer självklart sätt. Vi vill medverka till verksamheter på Skofabriken och Fritan i Mjällby där vi inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för vår organisation och i våra verksamheter.

Vi vill bekräfta alla människors lika värde.

Välkommen att vara normkreativa med oss!

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-07 Ansvarig: Anna Lindh
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »