Vilka insatser finns att söka?

Alla insatser söks via LSS-handläggarna på Omsorgens myndighetsenhet »

 

Personlig assistent
En person som behöver hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, måltider, av- och påklädning, toalettbesök, förflyttning eller att kommunicera med andra kan ha rätt till personlig assistans. 

Broschyr om personlig assistans »

Ledsagarservice
Ledsagarservice innebär att man har en person med sig som gör att man har möjlighet till att bland annat besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet.

Broschyr om ledsagarservice för barn/ungdomar »

Kontaktperson
Kontaktpersonen är en medmänniska som ska verka för att den funktionshindrades isolering bryts genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.

Broschyr om kontaktperson för barn/ungdomar »

Avlösarservice i hemmet
Denna hjälpinsats gör det möjligt för anhöriga, eller annan närstående att få avlastning och uträtta sysslor i och utanför hemmet. Hjälpinsatsen kan erbjudas både som regelbunden insats eller som en lösning i akuta situationer.

Broschyr om avlösarservice för barn/ungdomar »

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Denna insats syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade. Korttidsvistelse kan ske på
bl a korttidsboende, stödfamilj eller läger. Kan erbjudas både som regelbunden insats och som en lösning i akuta situationer.

Broschyr om Björnlyckan »

Broschyr om stödfamilj för barn/ungdomar »

Broschyr om helgläger för ungdomar »

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Denna insats vänder sig till barn och ungdom över 12 år och ger rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under lovdagar.

Broschyr om Källan »

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
Familjehem kan komma i fråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hemma.

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
En person med funktionshinder kan bo i en gruppbostad/servicebostad eller en särskilt anpassad bostad.
- särskilt anpassad bostad, en av kommunen anvisad lägenhet utan fast bemanning
- servicebostad, boende med viss fast basbemanning
- gruppbostad, boende med resurser för att tillgodose den boendes hela stödbehov

Daglig verksamhet
Den som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Rätt till daglig verksamhet gäller endast för personer som tillhör personkrets 1 och 2.

Broschyr om daglig verksamhet »

Individuell plan
I samband med att en hjälpinsats beviljas kan den enskilde få redovisat en upprättad plan för beslutade och planerade insatser. Syftet med planen är att ge den enskilde inflytande över de åtgärder som planeras och en överblick över när de olika insatserna kan komma i fråga.

Broschyr om individuell plan »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@ solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

LSS-handläggare:
Annie Burgess (föräldraledig)
Vik. Lena Barveskog
Telefon: 0456-81 60 28
lena.barveskog@solvesborg.se

Camilla Söderling
Telefon: 0456-81 60 63

camilla.soderling@solvesborg.se

 

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-04 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »