Omsorgsnämndens mål

Omsorgsnämndens verksamheter styrs av följande lagar:

  • Socialtjänstlagen (SOL),
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Omsorgsnämndens övergripande målsättningar/visioner för hela omsorgsförvaltningen som gäller för alla verksamheter:

Nämndmål:


Livsmiljö:

Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen.

Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas aktiviteter på de särskilda boendena samt på den öppna dagcentralen på Duvan.

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, natur-miljöer i Sölvesborg och dess närområde.
 

Arbete och näringsliv:

Ordinarie personal ska ha rätt utbildning och kompetens för sitt uppdrag/tjänst.

Alla som får en tillsvidareanställning ska ha rätt utbildning och kompetens.

Samarbetet med frivilligorganisationer och föreningar ska utvecklas.

Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.
 

Infrastruktur och kommunikationer:

Organisationen ska hålla sig väl framme både när det gäller kunskap och användande av teknik för att öka effektiviteten och ge bättre vård och omsorg.

Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny teknik öka sin självständighet.
 

Service och värdskap:

God kvalitet speglas av ett godkänt resultat i nationella kvalitetsmätningar.
Brukare/patient och närstående ska vara nöjda med:

  • Bemötandet
  • Tillgängligheten
  • Delaktighet/påverkan
  • Kosten

Vi har en effektiv och säker verksamhet av hög kvalitet med nöjda medarbetare inom omsorgens verksamheter. Uppföljning via:

  • Enkäter
  • Jämförelser med andra kommuner

  

 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-02 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »