Omsorgsnämndens kvalitetspolicy inom omsorgens verksamheter

Definition av kvalitetspolicy

Omsorgsnämnden sätter brukaren i centrum
Kvalitet skall genomsyra vår verksamhet. Med kvalitet menar vi att vi ger brukaren förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra. Denna kvalitet uppnår vi genom att alltid ha brukaren i centrum. Kvalitetsutveckling handlar i första hand om att anpassa sig till brukarens behov.

Vi tar fram krav som ger rätt kvalitet
Utifrån brukarens behov tar vi fram kvalitetskrav som ger brukaren rätt kvalitet. Vi strävar efter att uppnå rätt kvalitet. Vi har uppnått rätt kvalitet när brukarens faktiska upplevelse av mottagen omsorg överensstämmer med brukarens behov.

Vi strävar i alla led efter att tillhandahålla god omsorg

Professionalism och skicklighet
Brukaren upplever att verksamhetens anställda och deras organisation är inrättade för att lösa brukarens behov på ett professionellt sätt.

Attityder och beteenden
Brukarna känner att omsorgspersonalen bryr sig om dem och är intresserade av att lösa deras behov på bästa sätt.

Anseende och trovärdighet
Brukarna känner att omsorgsnämndens tjänster är pålitliga och utförs på ett bra sätt

Pålitlighet och tillförlitlighet
Brukarna skall veta att de kan lita på givna löften och överenskommelser och att personalen arbetar med brukarens bästa för ögonen.

Flexibilitet
Brukarna känner att omsorgen är anpassad till deras behov och att personalen arbetar på ett flexibelt sätt.

Hantering av fel  
När brukaren upplever att något "går snett" eller när något oförutsett och oväntat händer, vidtas snarast åtgärder för att rätta till problemet eller hitta nya för brukaren acceptabla lösningar.

Vi prioriterar förebyggande kvalitetsåtgärder
Kvalitet är ingen destination utan en resa där målet ständigt förändras. Nya behov hos brukaren gör att det som tidigare var rätt kvalitet inte längre är det. Kvalitetssystemet ska vara inriktat på att göra rätt från början för att undvika kostsam bristande kvalitet.

Vi vet att rätt kvalitet är ett personligt åtagande och en uppgift för alla
Rätt kvalitet förutsätter kompetent och motiverad personal. En till brukarens behov knuten kompetensutveckling förutsätts. Kvalitet skapas genom engagemang bland alla i verksamheten. Ledningens såväl som alla anställdas engagemang är en förutsättning för lyckad kvalitetssatsning.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2014-12-30 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »