Kommunarkiv

Sölvesborgs kommunarkiv är slutarkiv för den nuvarande kommunförvaltningens handlingar. Här förvaras även Sölvesborgs stads arkiv från 1863-1970 samt arkiv från de kommuner som 1951 respektive 1970 slagits samman med Sölvesborgs stad och bildat Sölvesborgs kommun. Dessa f d landskommuner är: Sölvesborgs landskommun, Sölve kommun, Ysane kommun, Gammalstorps kommun och Mjällby kommun. Undantagsvis förekommer handlingar som är äldre men i övrigt hänvisar vi dig till Landsarkivet i Lund.

Kommunens utveckling och dess olika verksamhetsgrenar återspeglas i de arkivhandlingar som förvaras i kommunarkivet. Arkivet vårdar handlingar i nutid för att kunna bevara för framtid!

Förutom kommunala handlingar finns förenings- företags- och personarkiv som har deponerats till arkivet. Bland annat har vi handlingar från Hamnkontoret, Götaverkens och Sölvesborgs Varv och Rederi. Vi har även alla årgångar av Sölvesborgsbladet från 1899 - 1978 och tidningsklipp att forska i. Det går även bra att kontakta Kungliga Biblioteket i Stockholm där du kan beställa fram artiklar.

Handlingarna som finns i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar omfattas dock av sekretess 

Kommunarkivet ligger i Stadshusets suterrängvåning. Om du vill besöka kommunarkivet går det bra att kontakta kommunarkivarie Emil Anselin, tel: 0456-81 60 33,
e-post: kommunarkiv@solvesborg.se 

 

Vad finns i kommunarkivet

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunarkivet:

Emil Anselin 
tel. 0456-81 60 33

kommunarkiv@solvesborg.se

 

Nyheter

Nu är arkivförteckningar från Sölvesborg återsökbara i NAD.

Från och med 2015 kan kommuner kostnadsfritt leverera sina arkivförteckningar till NAD på Riksarkivets hemsida.  NAD kan även se till att din kommuns förteckningar levereras till den europeiska arkivportalen »

Under 2015 och 2016 kommer Sölvesborgs kommunarkiv att löpande leverera sina arkivförteckningar till NAD så att de görs återsökbara för Dig.

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-08-05 Ansvarig: Magnus Nilsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »