Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Kommunfullmäktige väljs vart 4:e år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting.

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som t.ex. mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar också om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter med 34 ersättare.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är således välkommen att närvara. Sammanträden hålls som regel i Furulundsskolans aula sista måndagen i varje månad (avvikelse kan förekomma) med början kl 18.30. Juli månad är sammanträdesfri. Sammanträden sänds också i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz samt via webben på Sölvesborgs kommuns hemsida ».

Sammanträdesplan »
Protokoll »

Kommunfullmäktige är vid vissa tillfällen utlokaliserad till andra kommundelar.

Under mandatperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018 fördelar sig de 49 mandaten så här:

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 21
Moderata Samlingspartiet 9
Vänsterpartiet 2
Centerpartiet 2
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 11
Miljöpartiet 1

SoL-partiet                                                           1

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ordförande
Viveca Olofsson (S)
   
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Mats Svensson (S)

 
   
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Arne Bogren (M) 
 
   

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande 
Viveca Olofsson (S)
Mobil: 0768-600 132 
viveca.olofsson@solvesborg.se

1:e vice ordförande
Mats Svensson
Mobil: 0708-35 53 81
mats.svensson@solvesborg.se

2:e vice ordförande 
Arne Bogren (M)
Mobil: 0763-22 08 42 
arne@hemmakring.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »