Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering". Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i ärenden som handläggs av fullmäktige. Kommunstyrelsen verkställer också fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen sammanträder som regel andra tisdagen i varje månad. Sammanträdena är inte offentliga.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett näringslivsutskott.
Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är Heléne Björklund (S).
Personalutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i personalutskottet är Daniel Berg (S).
Näringslivsutskottet består av 3 ledamöter. Ordförande är Heléne Björklund (S).

Arbetsutskottets uppgift är i första hand att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Personalutskottet beslutar i en rad ärenden som rör kommunens arbetstagare. Personalutskottet bereder också ärenden till kommunstyrelsen t.ex. ärenden som gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder och övergripande personal- och lönepolitiska frågor.

Sammanträdesplan »

Protokoll »

Politiker och uppdrag »

Kommunstyrelsens ordförande
Heléne Björklund, S
   

Kommunstyrelsens vice ordförande
Daniel Berg, S


 

 


 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande
Jeppe Johnsson, M

 

 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunstyrelsens presidium:

Kommunstyrelsens ordförande 
Heléne Björklund (S) 
Telefon: 0456-81 61 24, 132 21
helene.bjorklund@solvesborg.se

Kommunstyrelsens vice ordförande
Daniel Berg (S)
Telefon: 070-534 68 12
daniel.berg@solvesborg.se

Kommunstyrelsens vice ordförande 
Jeppe Johnsson (M)
Mobil: 070-530 42 78
jeppe.johnsson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-10-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »