Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom

  • det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 
  • socialtjänstens individ- och familjeomsorg
  • budget och skuldrådgivning
  • handläggning enligt skuldsaneringslagen samt för
  • den operativa tillsynen av serveringsverksamhet enligt alkohollagen.  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente »

Barn- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Klicka här för mer information om vilka som sitter i nämnden.

Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott och ett individ- och familjeomsorgsutskott. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Individ- och familjeomsorgsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder som regel sista onsdagen i månaden.

Blanketter till förtroendevalda »

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Markus Alexandersson

Ordförande Markus Alexandersson (S)

 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kontakt med Barn- och utbildningsnämnden:
bun@solvesborg.se

Barn- och utbildningsnämndens
presidium:
Ordförande 
Markus Alexandersson (S)
0456-816196, 0768-600101 
markus.alexandersson@
solvesborg.se

Vice ordförande
Marcus Ekdahl (V)
0456-816194
marcus.ekdahl@solvesborg.se

Vice ordförande
Kith Mårtensson (M)
0456-816193
kith.martensson@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Lena Mattsson 
0456-816190
lena.mattsson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »