Omsorgsnämnden

       Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom

  • socialtjänstens äldreomsorg och omsorg funktionshinder
  • omsorgsverksamheten enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS)
  • psykiatriverksamheten samt utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Omsorgsnämnden sammanträder som regel 4:e torsdagen i månaden.
Inom Omsorgsnämnden finns ett arbetsutskott, bestående av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Blankett: Ersättning för kommunala uppdrag »

Blankett: Ersättning för förlorad arbetsinkomst »

Reglemente för Omsorgsnämnden »

Sammanträdesplan »

Bild på Roine Olsson - Omsorgsnämndens ordförande 
Ordförande Roine Olsson (S)

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgsnämndens presidium:

Ordförande
Roine Olsson (S)
Telefon: 0456-81 61 95, 418 68
roine.olsson@solvesborg.se

Vice ordförande
Elisabeth Jönsson (S)
Telefon: 0733-68 30 98
elisabeth.jonsson@skola.solvesborg.se

Vice ordförande
Inger Pilthammar (M)
Telefon: 070-368 18 95
inger.pilthammar@moderat.se

Sekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-10-20 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »