Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva kontroll enligt föräldrabalkens regler.

 

  • dels över vissa förmyndares förvaltning av minderårigas tillgångar
  • dels över det sätt på vilket gode män och förvaltare utför sina uppdrag för respektive huvudmans räkning.

Överförmyndarnämnden utfärdar även förvaltarfrihetsbevis enl 11 kap § 7 i föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden står under länsstyrelsens tillsyn.

Bild på Ann Olsson

Ordförande Ann Olsson (S)

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Överförmyndarnämndens presidium:

Ordförande Ann Olsson (S)
Mobil: 076-835 68 27
annolsson2009@live.se


Vice ordförande
Paul Andersson (M)
Mobil: 0739-23 71 64
paul@pason.se


Ledamot
Lennart Johansson (S)
Tel: 0456-10113
 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-01-07 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »