Personlig assistent

Personlig assistans är en insats som är avsedd för personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar och som behöver mycket stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i sitt dagliga liv.

En personlig assistent gör det möjligt för den funktionshindrade att leva sitt liv som han/hon själv vill och delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Den personliga assistenten är ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar hans/hennes funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det han/hon vill göra, men inte kan på grund av sin funktionsnedsättning.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@ solvesborg.se

Verksamhetschef 
Verksamhet funktionshinder
Malena Sylvan
Telefon: 0456-81 63 30
malena.sylvan@solvesborg.se

Enhetschefer

Tanja Gorsek
Telefon: 0456-81 67 33
tanja.gorsek@solvesborg.se

Johanna Nilsson
Telefon: 0456-81 67 34
johanna.nilsson@solvesborg.se

Arjeta Mehmeti
Telefon: 0456-81 69 44 arjeta.mehmeti@solvesborg.se

 

 

 

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-02 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »