Synpunkter - Förslag - Klagomål

Har du synpunkter/förslag eller klagomål gällande Omsorgens verksamheter?

Du är välkommen att lämna synpunkter eller förslag på förbättringar inom Omsorgens verksamheter i Sölvesborgs kommun.

Framför du skriftliga synpunkter/klagomål ska du inom 5 vardagar få besked om vem som tar hand om ärendet. Inom 14 dagar ska du få besked om vad som gjorts eller ska göras i ärendet. Detta gäller om du uppger namn och adress/telefonnummer.

Ditt meddelande går till nämndsekreteraren som vidarebefordrar till berörda tjänstemän.

Vid synpunkter som berör vård och omsorg samt den hälso- och sjukvård som ges inom kommunens verksamheter och ansvarsområden har du även möjlighet att vända dig till:

Förtroendenämnden Blekinge
Förtroendenämndens kansli
371 81 KARLSKRONA
Telefon: 0455-73 10 00

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 4106
203 12 MALMÖ
Telefon: 010-788 50 00

Om personskada uppstår i samband med den hälso- och sjukvård som ges inom kommunens verksamheter och ansvarsområden finns möjlighet att begära ekonomisk ersättning (enligt patientskadelagen). Vid frågor kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, telefon: 0456-81 61 11.

 

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:

Fyll i synpunkter, tips eller förslag här:

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se


Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-10-23 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »