Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet är en oerhört viktig och prioriterad del i bibehållandet av ett välfärdssamhälle. Drogbekämpning är ett tålamodsprövande arbete som kräver långsiktighet och en bred samverkan med olika aktörer i samhället/kommunen såsom föreningar, organisationer, myndigheter, skolan samt givetvis också från alla invånare.

I regeringspropositionen 2002/03:35, Mål för folkhälsan tas elva målområden upp som ett verktyg för att förbättra folkhälsan – det elfte lyder:

  • Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

I Sölvesborgs kommun pågår ett intensivt arbete med att jobba mot ovanstående mål. Till det drogförebyggande arbetet jobbar drogförebyggande samordnare som samordnar insatserna riktade mot barn, ungdomar samt unga vuxna. Det långsiktiga och övergripande målet för arbetet är:

  • Utifrån kommunens målsättning i det drogpolitiska programmet medverka till att ungdomar under 18 år inte skall konsumera alkohol, tobak och andra berusningspreparat på sikt.

Du hittar de drogpolitiska programmet här »

 

Drogförebyggande samordnare

Undrar ni något är ni mer än välkomna att höra av er till:
Fredrik Belfrage
telefon: 0456-81 63 29
e-post: fredrik.belfrage@solvesborg.se

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Drogförebyggande samordnare
Fredrik Belfrage
Telefon: 0456-81 63 29
Mobil: 0702 - 878 829
fredrik.belfrage@
solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-04-29 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »