Mätningsarbeten, kartor och GIS

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens kartförsörjning samt drift och underhåll av ett gemensamt geografiskt informationssystem (GIS) för flera förvaltningar.

Bild på mätningsarbeten

Nybyggnadskarta och husutsättning
I samband med bygglov kan krävas att sk. nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan visar aktuell tomts utbredning i plan och höjd samt gällande bestämmelser för byggnationen. Vidare redovisas hur eventuell anslutning till kommunalt vatten och avloppsförsörjning kan ske.

I samband med uppförande av byggnader kan krävas hjälp med utstakning (husutsättning) av de nya byggnaderna i plan och höjd.

Kostnader för nybyggnadskartor och utstakning regleras i kommunens taxa för bygglov.

Ansökan om nybyggnadskarta »

Kartor och adresser »

Fastighetsbildning

 

 

Illustration fastighetsbildning Inom kommunen sker all fastighetsbildning,  t ex bildandet av nya tomter, genom Lantmäteriet. Kommunen har genom avtal med lantmäteriet i uppdrag att, inom vissa områden, medverka i fastighetsbildningsarbetet.

Kommunen utför utstakning och utmärkning av den nya fastigheten samt beräknar och lämnar över kartor mm till Lantmäteriet som slutför förrättningen. Du beställer alltid din fastighetsbildning hos Lantmäteriet, antingen via deras hemsida http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Blanketter/ eller på telefon 0771-63 63 63.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Teknisk avdelning:
Mätningsingenjör
Marko Karkulehto
Telefon: 0456-81 61 12
marko.karkulehto@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-10-18 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »