Anhörigstöd inom verksamhet omsorg äldre

I Sölvesborgs kommun vill vi stödja de som vårdar eller hjälper någon äldre anhörig.
När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Samtidigt är det mycket viktigt att den som vårdar får egen stimulans för att orka vårda och hjälpa. Ibland kan man behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har uppstått eller bara vara för sig själv utan ansvar om så bara för en liten stund.

Anhöriga ska känna att de kan få kvalificerad hjälp efter sina speciella behov och på de tider de behöver den. Det är viktigt att stödet anpassas till anhörigas upplevelse av kvalitet.

Målet för anhörigstödet är att stödja anhöriga och närstående personer som vårdar en sjuk person.

Definition av begreppet anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigvårdaren kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

 

Verksamheten är ett samarbete mellan kommunens omsorgsförvaltning, primärvården, intresseorganisationer och frivilliga organisationer.

Vilka insatser finns att söka?

Följande insatser går att ansöka om i Sölvesborgs kommun.

• Avlösarservice i hemmet
• Avlösarservice på S:t Ibbsgatan 1 J
• Korttidsvistelse/Växelvård
• Dagverksamhet för personer med demens
• Anhöriggrupper för personer som vårdar en äldre närstående

Det finns även möjlighet att besöka dagcentralerna i Sölvesborg och Mjällby.

Har du frågor kring de olika insatserna kontakta Christina Hallberg, anhörigsamordnare eller biståndshandläggarna

Vill du vara med i en anhöriggrupp eller veta mer om kommunens anhörigstöd?
Kontakta Christina Hallberg - se kontaktinfo.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Anhörigsamordnare
Christina Hallberg
Telefon: 0456-81 67 45
Mobiltelefon: 0768-60 01 53
christina.hallberg@solvesborg.se

Besöksadress:
S:t Ibbsgatan 1 J, Sölvesborg

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-10 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »