Lagen om Offentlig Upphandling

Sölvesborgs kommun lyder under Lagen om offentlig upphandling. Denna lag omfattar alla kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentliga bolag.

Lagen om offentlig upphandling bygger på EG-rättsliga principer.

Den första Lagen om offentlig upphandling kom till 1994 och upphörde den 31 december 2007. En ny lag började gälla den 1 januari 2008.

Den 15 juli 2010 ändrades lagen igen och då infördes bland annat en upphandlingsskadeavgift (kapitel 17).

 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Enligt Konkurrensverket är meningen med lagen att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Läs mer om offentlig upphandling: 

Konkurrensverkets hemsida »

Lagen om Offentlig Upphandling »

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-03-18 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »