Kommunens nuvarande avtal

Vad är ett ramavtal?
Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer.

Avtalet gäller en vara eller tjänst för en bestämd period, vanligen minst ett år.

Ramavtal skiljer sig från vanliga avtal genom att man gör successiva beställningar, så kallade avrop, vid behov under perioden.

Vid upphandlingen av ett ramavtal anges den förväntade totalsumman för inköp under den överenskomna perioden. Det innebär att det inte föreligger något köptvång och det behöver inte finnas någon garanti för köp upp till den uppskattade totalnivån, men man förbinder sig att när inköp sker, så ska det ske av avtalsbunden leverantör.

Om du behöver information om nuvarande avtal i Sölvesborgs kommun, kontakta upphandlare Lena Hedvall på telefon 0456-81 61 64 eller mejl lena.hedvall@solvesborg.se.

Länk till nuvarande avtal»

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Upphandlare
Lena Hedvall
Telefon: 0456-81 61 64
lena.hedvall@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-21 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »