Misstanke om barn som far illa / rådfrågan

Alla som misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver skydd bör anmäla detta till Individ- och familjeomsorgen.

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § står det: ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”

Känner du dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att höra av dig till individ- och familjeomsorgen för att fråga om råd.

Anonym anmälan

Du kan som privatperson alltid vara anonym när du anmäler men tänk då på att inte säga ditt namn när du ringer. Presenterar du dig kan vi inte lova anonymitet.

Att vara anonym innebär att du inte kan uppge ditt namn, telefonnummer eller skicka anmälan via e-post.

Personal som är anställda hos en myndighet kan inte vara anonyma när de gör en anmälan.

Myndigheter är skyldiga att anmäla

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn/ungdom far illa eller behöver stöd.

Anmälan bör göras skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt med att göra en anmälan per telefon men denna bör sedan bekräftas skriftligt.

Då denna anmälan inte kan göras anonymt kommer föräldrarna att bli informerade vem som har gjort anmälan. Det är därför lämpligt att den som gör anmälan informerar föräldrarna om varför anmälan görs. Du har ingen skyldighet att informerar dem om anmälan men för att föräldrarna inte ska tappa förtroendet för personalen kan det vara bra att göra det.

När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller allvarlig misshandel ska föräldrarna inte kontaktas innan en anmälan görs.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Repslagaregatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
294 80 SÖLVESBORG

Personal Barn & familj »

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-06-08 Ansvarig: Christin Sundin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »