Kommunal hälso- och sjukvård

Personer som bor i kommunens särskilda boendeformer, inom verksamhet äldre och verksamhet funktionshinder, har rätt att inom kommunens ansvarsområde få sitt behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, rehabilitering och habilitering tillgodosett. Detsamma gäller personer som vistas vid kommunens dagverksamheter. Ansvarsområdet omfattar de insatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för den medicinska kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. MAS tar del av de registrerade avvikelser som berör den kommunala hälso- och sjukvården. Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ansvarar MAS för beslut om anmälan enligt Lex Maria ska göras.

Om hemsjukvård

Hemsjukvård är – precis som det låter - vård i hemmet för personer som av någon anledning inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen.

För att ha rätt till hemsjukvård krävs ett beslut om detta. Bedömningen görs av legitimerad personal så som sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Som patient ska du i första hand vända dig till primärvårdens mottagningar vid behov av hälso- och sjukvård.  

Landstinget Blekinge ansvarar för de medicinska insatser som görs av läkare i de särskilda boendena och i hemsjukvården.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av egna eller anhörigas hjälpmedel sker genom att du kontaktar din arbetsterapeut eller sjukgymnast, har du ingen etablerad kontakt finns kontaktuppgifter i rutan till höger på denna sidan.

Läs mer om rehabilitering, arbetsterapeuter och sjukgymnaster »

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1
 
Enhetschefer

Sjuksköterskeorganisationen:
Linda Nordell
Telefon: 0456-81 69 55
linda.nordell@solvesborg.se

Rehab:
Hanna Nilsson
Telefon: 0456-81 64 86 hanna.nilsson@solvesborg.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS

Mats Olsson
Telefon: 0456-81 61 11
mats.olsson@solvesborg.se
 
 
Sjuksköterskor
 
Hemsjukvård

Hörvik-Mjällby-Djupekås
Telefon:0456-81 64 96
Hällevik-Nogersund
Telefon: 0456-81 64 92
Norje-Sandbäck
Telefon: 0456-81 64 94
Södra Innerstaden o Falkvik
Telefon: 0456-81 64 93
Norra Innerstaden
Telefon: 0456-81 64 95
Duvan
Telefon: 0456-81 69 12
 
Särskilda boende
 
Slottsgården
Telefon: 0456-81 69 47
Utsikten
Telefon: 0456-81 69 56
Gerbogården
Telefon: 0456-81 69 23
Falkalyckan o Ängsgården
Telefon: 0456-81 69 32
Nova, Skutan, Luna
Telefon: 0456-81 69 66
Svalan
Telefon: 0456-81 69 71
Tärnan
Telefon: 0456-81 69 85
Verksamhet funktionshinder
Telefon: 0456-81 64 89
 
Arbetsterapeuter
 
Gruppnummer till samtliga arbetsterapeuter: 0456-81 64 90 telefontid mån-fre 8.15-9.30
 
Falkalyckan
Ängsgården
Norje/Sandbäck hemtjänst

Duvan (särskilt boende, hemtjänst och LSS)
Slottsgården
Utsikten
Falkviks hemtjänst

Gerbogården
Norra innerstans hemtjänst
Södra innerstans hemtjänst
Verksamhet funktionshinder

Svalan
Tärnan
Hällevik/Nogersunds hemtjänst
Mjällby/Hörviks hemtjänst
 
 
Sjukgymnaster/fysioterapeuter

Utsikten (utifrån hemområde)

Svalan
Tärnan
Hällevik/Nogersunds hemtjänst
Mjällby/Hörviks hemtjänst
Duvan
Norra Innerstadens hemtjänst
Gerbogården
Telefon: 0456-81 64 88

Falkalyckan
Ängsgården
Falkviks hemtjänst
Verksamhet funktionshinder
Norje/Sandbäcks hemtjänst
Slottsgården
Södra innerstadens hemtjänst
Telefon: 0456-81 69 57
 


 
 
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-29 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »