Energieffektivisering hemma

Hushållsel

I begrepper hushållsel ingår kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, belysning och hemelektronik som t. ex. tv, dvd, boxer, datorer och stereo.

Hur energieffektiva hushållsapparater har vi? och hur använder vi dessa? Välj energisnålt när du ska byta!

Täta och isolera

Huset ska vara tätt men välventilerat.

Värme lämnar huset oftast genom springor kring fönster och dörrar samt vid golv och tak. Se över och ev. komplettera tätningslister i fönster och dörrar är en enkel åtgärd som alltid lönar sig. För att täta vid golvsockel eller taklister måste sockeln eller listen tas bort, vilket kan medföra att den måste målas om. Tryck in lösull/mineralull eller annat tätningsmaterial i springan mellan taket och väggen samt mellan golvet och väggen.

Om du förbättrar isoleringen uppe på vindsbjälklaget, har du åtgärdat de ytor som är lättast att komma åt. Energimyndigheten rekommen-derar 40–50 cm isolering i vindsbjälklaget. Kom ihåg att det är viktigt att vinden är väl ventilerad efter isoleringen. Se till att det blir en luftspalt vid takfoten, dvs. mellan isoleringen och yttertaket. Säkerställ också att det är tätt underifrån så att varm och fuktig luft inte kan komma upp på vinden. Finns det en taklucka till vinden måste även denna tätas och isoleras ordentligt.

Vid invändig isolering minskar golvytan och det kan medföra fuktrisker. utvändig tilläggsisolering omfattande fasad är lönsam först då fastigheten ska renoveras. Väggisolering bör vara ca 25-30 cm mineralull.

  • Läs mer om isolering, tips mm hos Swedisol

Byta fönster

Har du bytt till nya täta fönster är det en isoleringsåtgärd i sig, tänk då på att nya fönster är mer lufttäta än gamla och det är viktigt att kontrollera att man kan kompensera det minskade luftflödet vid fönsterbyte så att inomhusmiljön inte blir lidande. För den som har självdrag kan det bli nödvändigt att sätt in tilluftsventiler i väggarna alternativt vädra ordentligt ett par gånger per dygn. Finns det mekanisk ventilation bör man kontrollera att luftväxlingen är tillfredsställande även efter fönsterbytet.

  • Läs mer om energieffektiva fönster, kondens, kalkyl mm hos Energifönster

Uppvärmning

Ska du byta uppvärmningssystem? Tänk på att se över ditt hus innan du byter eller kompletterar ditt uppvärmningssystem. Det är bra att göra andra energibesparande åtgärder först som t ex tilläggsisole-ring, fönsterbyte till energisparglas eller att se över sina vanor och beteenden. Värmesystemet måste anpassas efter dig och dina önske-mål. Så vem är du? Det är det första du måste fråga dig innan du bestämmer dig för vilket värmesystem du ska ha. Vilket utgångsläge har ditt hus, har du källare, skorsten, direktel eller vattenburet.

Det är många faktorer som ska tas hänsyn till. Kontakta din energirådgivare för en genomgång av just dina förutsättningar.

Beroende på husets ålder och skick finns det några nyckeltal för husets "normala energibehov" när det gäller uppvärmning.
Hus byggda före 1950: 150-170 kWh/m² och år
Hus byggda mellan 1950-1980: 100-140 kWh/m² och år
Hus byggda efter 1980: 75-90 kWh/m² och år.

 

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-10 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »