Elevers ledighet

Enligt skollag kan elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Policy för elevers ledighet i Sölvesborgs kommun

· Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora luckor i utbildningen uppstår.

· Att eleven skall delta i eventuella prov även om det gäller avsnitt som klassen arbetat med under ledigheten.

· Att inga anpassningar av prov görs för elev som haft ledighet.

· Att elev inte kan påräkna enskild undervisning för att täcka eventuella luckor.

· Att eleven själv ansvarar för att tar reda på vad som behöver studeras under ledigheten.

För mer ingående regler se kommunens skolreglemente.

Blanketten Ledighetsansökan för elev ska användas.
En plan för studierna under ledigheten upprättas, för elev i åk 7 – 9 skall även sid 3 fyllas i .

ENDAST EN VECKOLÅNG LEDIGHET PER LÄSÅR KAN PÅRÄKNAS FÖR FAMILJESEMESTER ELLER FÖRENINGSRESA.

Rektor på respektive skola beslutar om elevs ledighet. Rektor kan delegera beslut om kortare ledigheter till klassföreståndare/klasslärare eller motsvarande.  

a) Klassföreståndare/klasslärare får bevilja ledighet under högst 5 dagar per läsår med högst 2 dagar i följd.

b) Rektor får bevilja längre sammanhängande ledighet än 2 dagar i följd och sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som klassföreståndare/klasslärare kan ha beviljat.

c) Om det finns synnerliga skäl får även rektor bevilja längre ledighet än sammanlagt 10 dagar under ett läsår. Lagtexten säger att det krävs synnerliga skäl för att ledighet över 10 dagar ska beviljas.

Det som ingår i bedömningen vid synnerliga skäl:

· Vad betyder frånvaron för elevens möjlighet att nå målen?

· Kan frånvaron kompenseras genom självstudier?

· Kan vårdnadshavaren medverka som stöd vid självstudierna under bortavaron?

· Vad tillför resan?

· Hur kan elevens erfarenheter utnyttjas vid återkomsten?

· Vad läroplanen säger om det ansvar eleverna måste ta för sina egna studier.

· Ansökan ska lämnas till rektor senast 5 veckor före avsedd ledighet.

I normalfallet ska inga ledigheter godkännas under perioder då nationella prov eller motsvarande genomförs för den aktuella årskursen eller skolan.

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-11-28 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »