Vanliga frågor om boende, miljö och trafik

På denna sida kan du hitta de vanligaste frågorna som ställs om boende, miljö och teknik.

Får man tvätta sin bil på privat mark utan att det ska kallas miljöverksamhet?

Svar: När man tvättar bilen hamnar rengöringsmedel, bensin- och oljerester, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i tvättvattnet. Tvättar men bilen på t ex garageuppfarten rinner det förorenade tvättvattnet ofta till dagvattenbrunnen på gatan utanför. Dagvattnet brukar inte ledas till något reningsverk, utan föroreningarna riskerar att rinna rakt ut i närmaste vattendrag eller sjö. Många av föroreningarna är giftiga och farliga för djur och växter och stannar dessutom kvar länge i miljön. 

Tvättar man bilen på en plats där tvättvattnet istället rinner ner i marken, kommer föroreningarna istället att hamna i marken. Där påverkar det djur- och växtlivet negativt. En del av föroreningarna riskerar dessutom att slutligen hamna i grundvattnet.

För att vara rädd om miljön bör man tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller en gör-det-själv-anläggning, som samlar upp tvättvattnet och renar det från föroreningar.

Den som själv tvättar sin bil har ansvar för att göra det på ett sätt så att miljön inte tar skada. Det spelar ingen roll om det görs på egen eller någon annans mark. Eller för den delen om man tvättar sin egen eller någon annans bil. Bestämmelserna kring detta finns i Miljöbalkens andra kapitel.

 

 

Hur gör jag för att ställa mig i tomtkö i Sölvesborgs kommun?

Svar: Du kan göra det här på hemsidan: Ställ dig i tomtkö »
Eller så ringer du till vårt Medborgarkontor på telefonnummer: 0456-81 61 81.

 

 

När är det öppet på miljöstationen?

Svar: Öppettiderna hittar du här »

 

 

Vem ansvarar för sophämtningen?

Svar: För renhållningen i Sölvesborgs kommun ansvarar Västblekinge Miljö AB. Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Deras uppgift är att se till att renhållningen hålls och sker på ett sätt som är förenligt med lagstiftning (miljöbalk och renhållningsordning) och att samordna avfallshanteringen i dessa tre kommunerna. Det är till exempel hit du vänder dig om du vill byta kärlstorlek. Du når dem enklast via deras hemsida: http://www.vmab.se/ e-post: kundtjanst@vmab.se eller via deras kundtjänst på telefon: 0454-593 59 . Västblekinge Miljö AB har tagit hjälp av Ohlssons AB som är det företag som ”kör de röda sopbilarna” och sköter det praktiska jobbet med tömning av våra sopor.

 

 

Var söker jag dispens av sophämtning?

Svar: Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg som beslutar om bland annat dispens av sophämtning. Du når dem enklast via deras hemsida http://www.miljovast.se/ eller via Epost: miljokontoret@miljovast.solvesborg.se eller telefon: 0456-81 67 70 eller 0456-81 67 71.

Det är inte helt ovanligt att Västblekinge Miljö AB förväxlas med Miljöförbundet Blekinge Väst. Det är Miljöförbundet Blekinge Väst som är de som fattar beslut om till exempel dispens av sophämtning. Det är sedan Västblekinge Miljö AB som är de som utför det som Miljöförbundet Blekinge Väst har beslutat.

 

 

Varför får jag en faktura på sophämtning från Sölvesborg Energi när det inte är de som sköter soptömningen?

Svar: Västblekinge Miljö AB och Sölvesborg Energi samarbetar och sköter sin fakturahantering tillsammans så att vi ska få vatten, el och renhållning på samma faktura. På din faktura hittar du även telefonnummer till Västblekinge Miljö AB eftersom de ansvarar för renhållningen.

 

 

Hur får jag nya papperspåsar att slänga hushållsavfall i?

Svar: Häng ut en tom papperspåse på din soptunna när den ska tömmas så kommer du att få nya.

 

 

Var beställer man en container?

Svar: När det gäller grovavfall som man får till exempel när man flyttar, städar och tömmer förråd eller garage så går det bra att kontakta Västblekinge Miljö AB. Ni når den enklast via deras hemsida: http://www.vmab.se/ e-post: kundtjanst@vmab.se eller via deras kundtjänst på telefon: 0454-593 59 .

Om man behöver container till byggavfall som till exempel trä, fönster, isoleringen med mera så bör man kontakta ett företag som hyr ut container som hanterar just byggavfall. Dessa hittar du lättast genom att söka via nätet eller i telefonkatalog.

 Om min granne har höga träd som skuggar min tomt finns det regler som säger att han ska såga ner sina träd?

Svar: 
Tyvärr finns det inget regelverk som styr hur höga träd får vara. Det som du kan göra är att prata med din granne och förklara ditt problem. Kanske du till och med kan erbjuda dig att hjälpa till med att ta ner träd, såga grenar, köra ris med mera. Du kanske kan betala en trädfällare att göra jobbet. Ibland kan det vara besväret eller kostnaden som gör att man tvekar inför att säga ner träd. Får jag såga ner träd som står utanför tomten där jag bor?

Svar: Nej, det får du inte. Du måste alltid kontakta fastighetsägaren innan du sågar ner några träd. Om det är kommunen som äger fastigheten som du bor i så kontakta parkavdelningen.

 

 

Finns det någon regel som säger placeringen av sopkärlen så att man inte åstadkommer obehag för grannar?

Svar: Det finns inga regler i Sölvesborgs kommuns "Föreskrifter om avfallshantering" om hur kärlen ska placeras i förhållande till grannar. Om ni inte kan komma överens med grannen om placeringen och det leder till en olägenhet kan ni anmäla problemet till tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst (www.miljovast.se).

 

 

Hur ofta kontrollerar man lekplatserna som finns i kommunen?

Svar: En gång om året görs en större kontroll då man gräver bort runt fundament, stolpar med mera för att se att det inte är rostigt, skadat eller om stolpar murknat.
En gång per månad kontrolleras alla funktioner som att klätternät sitter fast, gungor fungerar som de ska med mera. Dessa två kontroller görs av en certifierad besiktningsman.
Ungefär en gång i veckan så går personal från parkavdelningen igenom så att alla saker är hela. Här är allmänheten till stor hjälp. Om man ser att någonting på en lekplats är trasigt så kontakta parkavdelningen.

 

 

När går båten till Hanö? Vad kostar den? Hur lång tid tar det att åka?

Svar: Tidtabellen för Hanöbåten finner du här » Det kostar 50 kr för vuxen och 25 kr för barn att åka enkel resa till Hanö. Resan tar ca. 25 minuter.

 

 

När har byggnadsnämnden sitt nästa möte? När måste man ha lämnat in handlingarna senast för att de ska komma med?

Svar: När byggnadsnämnden och övriga kommunala nämnder sammanträder hittar du här ». Handläggningstiden för bygglov är normalt ca 8-10 veckor efter det att kompletta handlingar inkommit till stadsarkitektavdelningen.

 

Hur och var får jag parkera med motorcykel i Sölvesborg och vad kostat det?

Svar: Motorcykel är ett motorfordon och därför gäller det samma regler/platser som för bilar. Parkering inom Sölvesborg är gratis, men på vissa platser gäller att man måste använda en P-skiva. P-skiva kan du hämta gratis på vårt Medborgarkontor, Repslagaregatan 1. Man får parkera på samma plats i 24-timmar om inte tilläggs-skyltar visar annan tidsbegränsning.

 

Finns det någon regel för hur nära tomtgränsen jag får lägga min uppstaplade vedhög?

Du behöver inget bygglov för en vedhög med en års-förbrukning för ett enfamiljshushåll (det räknas ej som upplag). Större vedförråd kräver bygglov p.g.a. omgivningspåverkan (brandrisk, påverkan på stads- och landskapsbilden m.m.). Det rekommenderas även att du får din grannes medgivande vid vedförråd närmare än 4,5 meter från tomtgräns.
 


Har du en fråga till Sölvesborgs kommun? Fyll i formuläret och skicka in. Glöm inte att fylla i din e-post om du vill ha svar.

Namn:
E-post:

Din fråga:

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-09 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »