Vanliga frågor om kommun och politik

På denna sida kan du hitta de vanligaste frågorna som ställs om kommun och politik.

 

 

Hur kan jag som konsument få hjälp av Sölvesborgs kommun?

Svar: Konsumentvägledningen i Sölvesborg är en del av medborgarkontorets verksamhet. Följ länken för mer information »

 

 

Vad är kommunfullmäktige?

Svar: Kommunfullmäktige är det högsta organet i en kommun. De som sitter i kommunfullmäktige beslutar om vad som ska göras. Vi som väljare röstar fram de partier som vi vill ska sitta i kommunfullmäktige vart fjärde år på valdagen. Det är antalet röster ett parti får i kommunalvalet som bestämmer hur många ledamöter partiet får ha sittande i kommunfullmäktige.

 

 

Vad gör kommunstyrelsen?

Svar: Kommunstyrelsen förbereder och ger förslag till de beslut som ska tas i kommunfullmäktige.

  

 

Hur går ett sammanträde för kommunfullmäktige till?

Svar: Ordförande sitter längst fram tillsammans med 1:a och 2:a vice ordförande, kommunens jurist och kommunsekreterare.

Ett fullmäktigesammanträde steg för steg

 1. Kommunfullmäktiges ordförande förklarar sammanträdet öppnat
 2. Upprop enligt närvarolistan
 3. Information från olika bolag och organisationer
 4. Beslut av ärenden
  - Ordförande läser upp rubriken på ärendet
  - Kommunsekreteraren läser upp kommunstyrelsens förslag till beslut
  - Ledamöterna uttrycker om de håller med om förslaget till beslut eller inte genom att antingen ropa bifall (de håller med) eller räcka upp handen för att göra ett uttalande. (Uttalandet brukar oftast avslutas med ett yrkande på avslag) Om två förslag ställs mot varandra kan en ledamot begära röstning. Ordförande ställer då de två olika förslagen mot varandra. Ledamötena i salen ropar sedan JA eller NEJ till förslagen.
 5. Ordförande läser upp eventuella meddelanden
 6. Kommunfullmäktiges ordförande förklarar sammanträdet avslutat

   

 

Kan jag komma till ett kommunfullmäktige?

Svar: Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden för att lyssna.

 

 

Om jag inte finns på plats under ett sammanträde för kommunfullmäktige, hur får jag då reda på vad som har beslutats?

Svar: På kommunens hemsida hittar du alla protokoll och du kan också lyssna på de ärenden som behandlades på sammanträdet.

Följ länken för protokoll från kommunfullmäktige »

Följ länken för att lyssna på kommunfullmäktige »

 

 

Varför finns det nämnder?

Svar: Det är kommunallagen (3 kap 3§) som säger att kommunfullmäktige måste se till att det finns tillräckligt med nämnder, utöver kommunstyrelsen, för att kunna utföra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Nämnderna och styrelsen förbereder fullmäktiges beslut i olika ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ska också redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sina uppgifter.

Det vanligaste sättet att organisera kommunens nämnder är efter sektorer, skola, miljö, social o.s.v. En del kommuner bygger sin organisation på en geografisk områdesprincip, i form av kommundelsnämnder. Till dessa kommundelsnämnder förs i allmänhet ärenden som berör skola, miljö, social o.s.v. I Sölvesborgs kommun har vi Omsorgsnämnden » , Barn- och utbildningsnämnden », Byggnadsnämnden », Fritid- och kulturnämnden », Överförmyndarnämnden » och Valnämnden ». 

 

 

Kan jag kontakta politikerna i Sölvesborg? 

Svar: Följ länken för att få fram ett register över kommunens folkvalda» 

 

 

Har du en fråga till Sölvesborgs kommun? Fyll i formuläret och skicka in. Glöm inte att fylla i din e-post om du vill ha svar.

Namn:
E-post:

Din fråga:

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-06-17 Ansvarig: Sara Sandquist
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »