Klagomålshantering

Möjligheten att lämna klagomål på utbildningen finns reglerad i Skollagens 4 kapitel 8 §. 

Klagomål på utbildningen i Sölvesborgs kommun sker genom att vårdnadshavare, elever eller andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via blankett lämna klagomål på verksamheten. I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

Klagomål från barn, elever, vårdnadshavare eller annan intressent över undervisningen eller annat i verksamheten lämnas till berörd lärare eller annan berörd personal. Gäller det hel skola eller förskola vänder man sig till ansvarig rektor eller förskolechef. Detsamma gäller om det rör sig om klagomål över viss lärare, förskollärare, barnskötare eller annan personal. Klagomål gällande rektors eller förskolechefs tjänsteutövning lämnas till verksamhetschefen. Klagomål gällande verksamhetschefs tjänsteutövning lämnas till förvaltningschefen. Klagomål gällande dennes tjänsteutövning lämnas till kommundirektören.

Vid skriftliga klagomål skall särskild blankett användas. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person inom berörd verksamhet (se andra stycket) som också ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftligt svar inom, i normal fallet, tre veckor till den som inlämnat klagomålet. Muntliga klagomål antecknas på blankett av den som tar emot klagomålet.

Klagomålen skall hållas ordnade hos respektive mottagare och efter varje års utgång skall statistik över inkomna klagomål och vad de medfört lämnas till Barn- och utbildningsnämnden som del i enhetens kvalitetsredovisning (motsvarande).

Tyck till »

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-28 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »