Bostadsanpassning

Har du ett bestående funktionshinder som ställer speciella krav på ditt boende? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att göra vissa nödvändiga förändringar så att din bostad passar dina behov och du kan leva ett självständigt liv.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger sin bostad, hyr bostad eller äger en bostadsrätt.
OBS! Nya regler beträffande ägarmedgivande/samtycke från hyresvärd och bostadsrättsförening från 150101. Mer information finns i detta dokument »

För vilka åtgärder kan du få bidrag?

Bidraget är avsett för åtgärder som underlättar för den funktionshindrade personens dagliga liv i hemmet. Exempel på åtgärder är badrumsanpassning, borttagning av trösklar, breddning av dörrar och montering av ramper. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder som anpassar bostadens fasta funktioner i, eller i anslutning till, den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Vid byte av bostad

Om du bygger en ny bostad, eller renoverar en äldre, gäller nyare byggregler som innebär att bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för sådan utrustning som inte är vanlig på marknaden, till exempel höj- och sänkbart tvättställ. När du köper eller byter bostad kan du bara få bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder om det finns särskilda skäl för dig att välja en bostad som kräver anpassning. Det kan till exempel vara om det inte finns någon lämplig bostad och du kan visa det. Kanske har du sökt länge. Det kan också vara om du behöver bo nära ett sjukhus.

Kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan du köper eller byter bostad så får du veta vilka regler som gäller.

Hur ansöker du?

Ansökningsblankett hittar du här nedanför. Till din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka nödvändigheten av bostadsanpassningen med hänsyn till funktionshindret.
 
 
 
Ansökan skickas till:
 
Bostadsanpassningsbidrag
Sölvesborgs kommun, Fastighetsavdelningen
294 80 Sölvesborg
 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

För behovsbedömning:
Arbetsterapeut

Gruppnummer till samtliga arbetsterapeuter: 0456-81 64 90
Telefontid mån-fre 8.15-9.30


För frågor om bostadsanpassning:

Ingrid Klemedson
ingrid.klemedson@karlshamn.se
Telefon: 0454-817 15

Handläggare
Anders Isaksson
anders.isaksson@solvesborg.se
0456-81 61 87

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-21 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »