Bygglov och anmälan

När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användning - då måste du söka bygglov eller göra bygganmälan. Stadsarkitektavdelningen utövar även tillsyn & kontroll för att alla byggherrar skall ta sitt ansvar och följa plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Ta kontakt med stadsarkitektavdelningen i god tid!
När du går i byggtankar - tag kontakt med stadsarkitektavdelningen så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt kan göra att du tidigt får värdefulla råd och tips som kan spara pengar genom färre revideringar. Boka helst tid med oss i förväg per telefon (telefontid helgfria vardagar kl 09-12). Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

Ansökan om bygglov (inkl teknisk beskrivning), rivningslov, marklov eller förhandsbesked görs skriftligt och ställs till:

Byggnadsnämnden
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

 

Ytterligare information:

Behöver jag bygglov (Boverket 2011)

Kontrollansvariga som är certifierade för ärenden påbörjade
den 2 maj 2011 eller senare (länk till Boverkets hemsida)

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/hitta-behoriga/

 

Plan- och bygglag (informationsbroschyr) »


Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Telefon- och besökstid:
Måndag-fredag 9:00-12:00

E-post: stadsarkitektavdelningen@
solvesborg.se

Frågor angående bygglov, marklov, förhandsbesked m.m.:

Terese Nilsson Karfwin Bygglovhandläggare
Telefon: 0456 - 81 63 66
E-post: terese.nilsson-karfwin@solvesborg.se

Vesna Stevic
Telefon: 0456-81 60 72
vesna.stevic@solvesborg.se

Frågor angående bygganmälan, ovårdade tomter, olovligt byggande m.m: 

Niklas Haraldsson Byggnadsinspektör
Telefon: 0456 - 81 60 48
E-post: 
niklas.haraldsson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »