Ny i Sverige

För dig som är ny i Sölvesborg:
Du som tänker bo och arbeta i Sverige ska normalt vara folkbokförd här. Du kan läsa om folkbokföring på Skatteverkets hemsida.
Om du är folkbokförd i Sölvesborgs kommun har du rätt till samma stöd och hjälp av din kommun som alla andra som bor här.

Om du har sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige kan du få särskild hjälp med att etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar för etableringen på Arbetsförmedlingens hemsida.

För dig som jobbar i Sölvesborg
Arbetar du i Sölvesborgs kommun och kommer i kontakt med nyanlända i ditt arbete? Sölvesborgs kommun är delaktiga i Blekingeprojektet PIK - Personal och inkluderingskompetens vars syfte är att fungera som ett stöd för dig som vill öka din egen kompetens i frågor kring möten mellan människor.

Länk till PIK-projektets hemsida

Vem ska jag vända mig till i kommunen?
På kommunens hemsida hittar du mycket information om kommunens verksamheter. För nyinflyttade finns en speciell sida Flytta hit där vi samlat sådant man som nyinflyttad ofta undrar över.

Integrationsavdelningen på Individ- och familjeomsorgen ger kommunens stöd och hjälp till dig som fått asyl i Sverige och kommunplacerats i Sölvesborgs kommun. Kontaktuppgifterna till oss finns i högermenyn och information om drop-in verksamheten  finns i denna länk.

Kommunens målsättning är att varje nyanländ som kommer hit ska få kunskaper om det svenska samhället och få möjligheter att delta i samhällslivet hos oss i Sölvesborg.

 
Redan Sölvesborgare? Så här kan du engagera dig:  
Kommunen arbetar med många olika insatser för de nyanlända som kommer hit till Sölvesborg. Vi behöver fler familjehem, kontakt- och stödpersoner för ensamkommande barn och inte minst mentorer i projektet Växa tillsammans.
Om du vill ha mer information om det ber vi dig kontakta vår individ- och familjeomsorg. Här kan du läsa lite mer om de olika stödinsatserna. 

Psst... Många föreningar i kommunen arbetar också med integration och välkomnar fler medlemmar och volontärer. Kontakta dem direkt för mer info.

Växa tillsammans
Projektet har som största syfte att ge nyanlända sölvesborgare ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den inbodda sölvesborgaren ska få nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Är du intresserad av att bli mentor eller att träffa en mentor?

Låna en svensk
Det finns många som vill träffa någon att prata svenska med, lära sig mer om Sölvesborg, dela ett fritidsintresse eller bara prata om livet och framtiden i Sverige. ”Låna en svensk” innebär att man lånar ut sig själv under en begränsad timme på biblioteket i Sölvesborg.

God man
Bli god man för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär bland annat att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Genom att klicka på länken ovan så hittar du mer information om vad det innebär att vara god man.

 

Bra att veta

På sidan Flytta till Sölvesborg hittar du som ny i kommunen information om alla praktiska frågor som hör samman med en flytt.

Kommunen hjälper till med förskola, skola, bostad och SFI- svenska för invandrare

Arbetsförmedlingen ansvarar för mottagning av flyktingar som fått uppehållstillstånd. Ansvaret innebär att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända. Arbetsförmedlingen har också hand om de nyanländas försörjning.

Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för de förmåner som ingår i socialförsäkringssystemet. På deras hemsida finns all information på flera språk .  

Ny i Sverige är portalen som vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats. Du hittar samhällsinformation och svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård och utbildning. Du hittar information om dina rättigheter och om de myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i Sverige.

Sölvesborgs kommun tar också emot ensamkommande flyktingbarn. Här har kommunen hela ansvaret så länge de inte fått uppehållstillstånd.
 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- och familjeomsorgen

Lena Blomdahl
Integrationssamordnare
Telefon: 0456-81 63 57
Epost: lena.blomdahl@
solvesborg.se


Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, vån 2
Repslagaregatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 SÖLVESBORG

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-05-16 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »