Medborgargarantier

Du ska veta vad du kan vänta dig av oss!

För att stärka kvalitén på de tjänster som vi erbjuder har vi tagit fram medborgargarantier. Dessa garantier ska göra vår insats tydlig, och är både ett löfte och en upplysning om vad du kan vänta dig av oss.

Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra service. Kvalitén på våra tjänster ska vara hög och du ska få ett gott bemötande. 

   

Medborgarantier

Vart vänder du dig om det inte fungerar?

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Projektledare
Lena Hedvall
Telefon: 0456-81 61 64
E-post: lena.hedvall@solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-09-16 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »