Aktuella planer

När en detaljplan godkänts av byggnadsnämnden för program-, samråds- eller granskningsskede publiceras plandokumenten på denna webbsida i samband med remissutskick till sakägare och övriga berörda.

Under samråds- och granskningsskedena finns planförslagen även tillgängliga i Stadshuset
- entréhallen, Repslagaregatan 1, Sölvesborg. Öppettider »
- stadsarkitektavdelningen (våning 3), Stadshuset i Sölvesborg
telefon- och besökstider: mån-fre kl 09-12

Synpunkter på planförslagen lämnas eller skickas till:
Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Du kan även lämna synpunkter via epost till:

stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se 

Ett överklagande av en detaljplan ska vara skriftligt.

 

Programskede: (sätter ramen för kommande planläggning)
 

Samrådsskede: (1:a samrådsrundan)
Förslag till ny detaljplan för kvarteret Lyran »
Detaljplan för Siretorp 3:33, (Amaryllistigen) Sandviken »

 

 

Granskningsskede: (2:a samrådsrundan)
Detaljplan för Norje 6:10, 6:30 och 6:31 »
Detaljplan för Afrika 5 och 6:2 »

 

Godkända planer: (skickas från byggnadsnämnden till kommunfullmäktige för antagande)

 

 

Antagna planer:
 

Överklagade planer:
Upphävande av del av detaljplan för Sölvesborg 3:27 och del av Sölvesborg 3:1 »

 

Planer under arbete, dock ej öppna för synpunkter:
Detaljplan för del av Siretorp 3:33 och 5:5 m.fl. »
Detaljplan för Norje 6:10, 6:30, 6:31 m fl »
Detaljplan för Skönabäck 1:411 m fl, Nogersunds företagsområde »
Detaljplan för Siretorp 3:33 och 5:64 »
Detaljplan för del av Siretorp 3:33, Sandviken »

 

Lagakraftvunna planer:
Detaljplan för Sölve 3:10 m fl (östra Sölvesborgsviken) »
Detaljplan för del av Lörby 7:4 och Lörby 7:32 »
Detaljplan för Mjällby 10:112, Krokås samhälle »
Detaljplan för del av Sölvesborg 5:53, ny förskola vid Hjortakroken »
Detaljplan för Skönabäck 1:2 m.fl. » 
Detaljplan för Hosaby 11:132 m fl »
Detaljplan för Agerum 9:19 m fl »
Detaljplan för Sölve 3:10 - Ljungaviken »
Detaljplan för Hörby 45:8 »
Detaljplan för Bossabo 1 »
Detaljplan för Hörby 16:31, 16:32 och 16:78 m fl »
Detaljplan för Sölvesborg 5:53 - Harstigen »
Detaljplan för Mekanikern 1 och del av Sölvesborg 5:1 » 
Detaljplan för Sölvesborg 3:11 m fl - Svarta hejan »
Detaljplan för Hosaby 16.22 - Gränsbo »
Ändring av detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl, Kämpaslättens företagsområde (handelsändamålet)»
Detaljplan för Hörby 3:67 m fl »
Detaljplan för Mjällby 2:21 - hästby utanför Krokås »
Detaljplan för Hörby 45:8, Hälleviks samhälle »
Detaljplan för Siretorp 3:33, södra »
Detaljplan för Siretorp 3:33, norra »
Detaljplan för Norje 82:1 m fl, Norje festivalområde »
Detaljplan för del av Hörby 3:111 m fl »
Detaljplan för Zebran 1 m.fl. Sölvesborgs tätort »
Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3, Sölve företagsområde »
Detaljplan för HOLLAND 3 OCH 6, SÖLVESBORGS TÄTORT »
Detaljplan för Hörby 42:1, Hällevik »
Detaljplan för Sölvesborg 3:1, del av, SÖLVESBORGS TÄTORT »
Detaljplan för del av Siretorp 9:74 m.fl, Sandviken »
Detaljplan för Lokstallet 1 m fl inre hamnen, Sölvesborgs kommun »
Detaljplan för Sölvesborg 5:1 (Kämpaslättens industriområde) »
Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 »
Ändring av detaljplan för Hellerström 9 och 22 »
Detaljplan för Skönabäck 1:424 »
Detaljplan för Tallen 1 »
Ändring av Detaljplan för Hörby 3:67, 1:112, 3:112 m.fl. »
Detaljplan för Hörby 45:4, Hällevik »
Detaljplan för Ärlan 1 »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-29 Ansvarig: Bo Bygga
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »