Revisorer

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunen utsett 5 revisorer.

 

Revisorerna skall på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnden utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Revisorernas presidium:

Ordförande
Bengt Wallin (M)
Mobil: 0766-29 50 00
revisor@wallin.be

Vice ordförande 
Bengt Johnsson (S)
Mobil: 0730-22 14 40
hsbbengt@gmail.com

Percy Persson (SD)
Tel: 0456-510 42

Ann-Britt Borgström (S)
Mobil: 0766-48 64 02
annbritt.borgstrom@telia.com

Sune Joelsson (C)
Mobil: 070-827 84 04
sunejoelsson@hotmail.com

 
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-01-07 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »