Centrala barn- och elevhälsans organisation

Centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete.

Den centrala barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskomptetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

På den centrala barn- och elevhälsan samordnas specialpedagoger, speciallärare, psykologer och kuratorer. Genom en samlad organisation kan de specifika yrkesgrupperna utbyta erfarenheter, nyttja varandras kompetenser, utvärdera och utveckla arbetsmetoder för att på bästa sätt stödja det lokala elevhälsoarbetet.

Den centrala barn- och elevhälsan har en strategisk funktion. Den ska bidra till:

  • bättre samverkan och överblick av elevhälsoinsatser
  • likvärdighet över förskolor och skolor vad avser elevhälsoinsatser
  • hög kvalitet på kompetensutveckling inom området elevhälsa
  • att leda utvecklingen av främjande och förebyggande arbete inom elevhälsoområdet.

Den centrala barn- och elevhälsan ska också utgöra en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.

Den centrala elevhälsan har även som uppgift att samordna den lokala elevhälsan. Denna består av elevhälsoteam som finns på var skola och som leds av skolans rektor. För förskolan finns det ett gemensamt team.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stödenheten Skanslyckan
Bancks väg 2
294 35 Sölvesborg

Chef centrala barn- och elevhälsan
Åsa Gerthsson-Nilsson
0456-816032
asa.gerthsson-nilsson@solvesborg.se

Administratör
Susanne Nilsson
0456-816581
susanne.nilsson@solvesborg.se

Psykolog
Johanna Helimo
0456-816763
johanna.helimo@solvesborg.se

Skolpsykolog
Pia Norrman-Pyk
0456-816758
pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Specialpedagog
Marianne Lennartsson
0456-816764
marianne.lennartsson@
solvesborg.se


Specialpedagog
Betty-Ann Håkansson
0456-816761
betty-ann.hakansson@
solvesborg.se


Specialpedagog
Liselott Carlsson
0456-816766
Liselott.carlsson@solvesborg.se

Specialpedagog
Karin Widerberg
0456-816760
karin.widerberg@solvesborg.se

Specialpedagog
Maria Öhman
0456-816765
maria.ohman@solvesborg.se

Kurator
Malin Malm
0456-816221
malin.malm@solvesborg.se

Skoldatateksansvarig
Håkan Thelander
0456-816756
hakan.thelander@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-10-06 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »