Skolskjuts inom grundskolan

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden.

Skollagen kapitel 10 § 32: Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan ordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan omständighet.

För transport i skolskjuts krävs bilbältesanvändning!

Har du frågor om tider eller hållplatser för skolskjutsarna, vänd dig till Sölvesborgs taxi.

Har du frågor om skolskjutsberättigade elever, vänd dig till skolskjutshandläggare.  

För elever som åker med linjelagd trafik behövs ingen biljett till skolan första dagen. De får ett busskort i skolan första skoldagen.

Bokelundsskolan, klart för HT 17:

Möllebjörkevägen 07.18-Norje skola 07.33-Furumovägen 07.36-Björkelund 07.43-Ysanevägen 07.45-Hjortakroksskolan 07.52-Ynde 07.57-Valje 08.00-Bokelundskolan 08.05

Bjärarydsvägen 07.20-Hålabäcksvägen 07.25-Jockarps byväg 07.35-Hultavägen 07.37-Gammalstorpsvägen 07.40-Hjortakroksskolan 07.45-Bokelundskolan 07.50.

Hagtorns/Mink/Hjortvägen 07.05-Listervägen 300 07.12-Skogshagevägen 19 07.15-Nogersundsvägen25 07.19-Vildapelvägen 18 07.25-Mjällby skola 07.35-Metallvägen 07.38-Bokelundskolan 07.48.

Hinnedalsvägen 07.15-Kyrkvägen 07.22-Jockarp 07.30-Hultavägen 07.35-Egna Hemsvägen 07.38-Hjortakroksskolan-Bokelundsskolan-Ynde Byväg 07.45-Valje 07.55-Möllebacksskolan

Sandviksvägen 07.35-Grammahagsvägen 07.40-Hjortakroksskolan 07.50-Bokelundskolan 07.55.

Sandvik 07.27-Västra Näs 07.30-Mossasträtet 07.35-Hällevik 07.45-Mjällby 07.50-Hjortakroksskolan-Möllebacksskolan-TLC-Bokelund

Havelidens skola 07.45-Kullarpsvägen 907 07.52-Siretorpsvägen 115 07.55-Ljungaviken 07.57- Hjortakroksskolan 08.00-Bokelundskolan 08.05

Havelidens skola, klart för HT17:

Tejnabacksvägen 07.39- Skogshagevägen 07.42- Havelidens skola 07.45
Sölve kvarn 07.08-Siretorpsvägen 88 07.10- Siretorps bygdegård 07.15-Korsning Mossasträdet/Grammahagsvägen 07.20-Mossasträdet 07.22-Siretorps bygdegård 07.25-Bygdegårdsvägen 07.26. Mörby backe 07.27-Mörby 07.29-Hjärthalla 07.31-Istaby bilservice 07.33-Korsning Sillnäs 07.35-Istaby 07.37- Ådalavägen 07.39-Stiby vägskäl 07.42-Havelidens skola 07.44

Hörviks hamn 07.15-Krokås 07.18-Hörviks skola 07.22-Markasträtet 07.24-Lassabo 07.25-Skogshagen 07.27-Nogersunds bygdegård 07.31-Rökerivägen 07.33-Nogersunds hamn 07.36-Havsbadet 07.39-Hanöhus 07.41-Havelidens skola 07.45.

Hjortakroksskolan och Möllebacksskolan, klart HT 17:

Havelidens skola 07.45-Kullarpsvägen 07.52-Siretorpsvägen115 07.55-Ljungaviken 07.57-Hjortakroksskolan 08.00-Bokelundsskolan 08.05-Möllebacksskolan 08.10.

Sandviksvägen 07.35-Grammahagsvägen 07.40-Hjortakroksskolan 07.50-Bokelundskolan 07.55-Möllebacksskolan 07.57.

Sandvik 07.27-Västra Näs 07.30-Mossasträtet 07.35-Hällevik 07.45-Mjällby 07.50-Hjortakroksskolan-Möllebacksskolan-TLC-Bokelund

Möllebjörkevägen 07.18-Norje skola 07.33-Furumovägen 07.36-Björkelund 07.43-Ysanevägen 07.45-Hjortakroksskolan 07.52-Ynde 07.57-Valje 08.00-Bokelundskolan 08.05-Möllebacksskolan 08.08

Bjärarydsvägen 07.20-Hålabäcksvägen 07.25-Jockarps byväg 07.35-Hultavägen 07.37-Gammalstorpsvägen 07.40-Hjortakroksskolan 07.45.

Gammalstorpsv, 269, 07.25-Gammalstorpsv 37, 07.33-Hjortakroksskolan-Falkviksgården-Lotsvägen 07.45-Ljungalyckev. 07.50-Dungev. 07.55-Möllebacksskolan-TLC-Hjortakroksskolan

Hinnedalsvägen 07.15-Kyrkvägen 07.22-Jockarp 07.30-Hultavägen 07.35-Egna Hemsvägen 07.38-Hjortakroksskolan-Bokelundsskolan-Ynde Byväg 07.45-Valje 07.55-Möllebacksskolan

Hagtorns/Mink/Hjortvägen 07.05-Listervägen 300 07.12-Skogshagevägen 19 07.15-Nogersundsvägen25 07.19-Vildapelvägen 18 07.25-Mjällby skola 07.35-Metallvägen 07.38-Bokelundskolan 07.48-Möllebacksskolan 07.52.

Hörviks hamn 07.15-Krokås 07.18-Hörviks skola 07.22-Markasträtet 07.24-Lassabo 07.25-Skogshagen 07.27-Nogersunds bygdegård 07.31-Rökerivägen 07.33-Nogersunds hamn 07.36-Havsbadet 07.39-Hanöhus 07.41-Havelidens skola 07.45-Stiby 07.49-Mjällby skola 07.54-Furuklint 08.00-Hjortakroksskolan 08.03-Möllebacksskolan 08.08.

Ryedalsvägen 07.10-Möllebjörkevägen /Åvägen 65 07.13-Agerumsvägen 183 07.18-Vikakvarnsvägen 07.23-Sonevångsvägen 07.27-Norje skola 07.35-Signhildsväg 07.37-Ysane skola 07.38-Hälleviksvägen Glasmästeriet 07.45-Mjällby skola 07.50-Furuklint 07.55-Möbelnytt Sölve 07.57-Egnahemsvägen 08.00-Hjortakroksskolan 08.05-Möllebacksskolan 08.10.

Högtofta skola, klart för HT 17:

Bokelundskolan 06.50-Hjortakroksvägen 06.55-Gammalstorp Hinnedalsvägen 07.08-Norra Gammalstorp 07.10-Skvaltan 07.12-Hålabäck 07.14-Ebbalycke 07.15-Norra Ebbalycke 07.16-Granitvägen 07.18-Mariehäll 07.20-Fryshuset 07.21-Bjäraryd 07.22-Örlycke 07.23-Torsabjörke 07.24-Kulla 07.26-Målen 07.27-Högtofta skola 07.30.

Ryedal 07.00-Agerum 07.03-Sandbäck station 07.07-Brännlyckekorset 07.10-Sandbäcksvägen 80 07.12-Möllekullavägen 07.13-Pukaviksvägen 07.15-Kylingevägen 07.18-Högtofta skola 07.25.

Kyrkvägen 06.50-Norje skola 07.00-Hinnedalsvägen 07.12-Södra värhultsvägen 07.30-Högtofta skola


Hörviks skola, klart för HT17:
 

Mjällby skola 07.36-Hosaby Björke 07.43-Bolsabacken/Noavägen 07.48-Markasträtet 07.53-Hörviks skola 07.58.

Ysane kyrka 07.10-Petersborg 07.12-Ekliden 07.15-Lörbyvägen 07.18-Djupekås 07.21-Lörbyvägen07.25-Tocken 07.31-Mjällby skola 07.36-Hosaby Björke 07.43-Bolsabacken/Noavägen 07.48-Markasträtet 07.53-Hörviks skola 07.58

Mjällby skola, klart för HT17:

Norremarksvägen 07.25- Norremarksvägen 106 07.30-Mjällby skola 07.35

Sölve kvarn 07.08-Siretorpsvägen 88 07.10- Siretorps bygdegård 07.15-Korsning Mossasträdet/Grammahagsvägen 07.20-Mossasträdet 07.22-Siretorps bygdegård 07.25-Bygdegårdsvägen 07.26- Mörby backe 07.27-Mörby 07.29-Hjärthalla 07.31-Istaby bilservice 07.33-Korsning Sillnäs 07.35-Istaby 07.37- Ådalavägen 07.39-Stiby vägskäl 07.42-Havelidens skola 07.44 - Kiosken Hällevik 07.48-Skogshagen 07.50- N Skogshagen 07.52- Lassabo 07.54-Mjällby skola 08.02

Ysane kyrka 07.10-Petersborg 07.12-Ekliden 07.15-Lörbyvägen 07.18-Djupekås 07.21-Lörbyvägen07.25-Tocken 07.31-Mjällby skola 07.36

Östra Storgatan 36 07.25-Sölve kiosken 07.30-Ådalavägen 07.33-Anna Jonssträdet 07.38-Hälleviksvägen 07.40-Hörby byväg 07.45-Mjällby skola 07.50

Ljungvägen 29 07.05-Dalvägen 5 07.15-Bokvägen 07.25-Dungevägen 1 07.30-Falkviksvägen 35 07.35-Västra Storgatan 40 ,Västra Storgatan 27 07.43-Möllarevägen 07.45-Mjällby skola 07.50

Lörbyvägen 160 07.55 - Mjällby skola

Hagtorns/Mink/Hjortvägen 07.05-Listervägen 300 07.12-Skogshagevägen 19 07.15-Nogersundsvägen25 07.19-Vildapelvägen 18 07.25-Mjällby skola 07.35

Hörviks hamn 07.10-Krokås 07.13-Hörviks skola 07.17-Markasträtet 07.19-Lassabo 07.20-Skogshagen 07.22-Nogersunds bygdegård 07.26-Rökerivägen 07.27-Nogersunds hamn 07.31-Havsbadet 07.34-Hanöhus 07.36-Havelidens skola 07.40-Stiby 07.44-Mjällby skola 07.49

Ryedalsvägen 07.10-Möllebjörkevägen /Åvägen 65 07.13-Agerumsvägen 183 07.18-Vikakvarnsvägen 07.23-Sonevångsvägen 07.27-Norje skola 07.35-Signhildsväg 07.37-Ysane skola 07.38-Hälleviksvägen glasmästeriet 07.45-Mjällby skola 07.50

Brännlyckevägen 07.36-Alholmen bhp 07.39-Alfahillsvägen 07.40-Möllebjörkevägen 07.45-Norjevägen 07.46-Pilvägen 07.47-Norje skola 07.50-Monsunen 07.52- Furumovägen 07.53-Lörby kladd 07.56-Mjällby skola 08.02.

Norje skola, klart för HT 17:

Lörby skog 07.25-Furumovägen 07.30-Norje skola 07.35.

Möllebjörkevägen 07.18-Norje skola 07.33.

Ryedalsvägen 07.10-Möllebjörkevägen /Åvägen 65 07.13-Agerumsvägen 183 07.18-Vikakvarnsvägen 07.23-Sonevångsvägen 07.27-Norje skola 07.35.

Brännlyckevägen 07.36-Alholmen bhp 07.39-Alfahillsvägen 07.40-Möllebjörkevägen 07.45-Norjevägen 07.46-Pilvägen 07.47-Norje skola 07.50.

Ysane Macken 07.35 - Ysane skola 07.36 - Norremarksvägen 115 07.41 - Norremarksvägen 241 07.42 - Stål & Rörmontage 07.48 - Petersborg 07.50 - Norje skola

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Frågor om tider eller
hållplatser för skolskjutsarna:
Sölvesborgs taxi 
0456–185 00

Frågor övrigt (F-9): 
Skolskjutshandläggare
Lena Ysberg
0456-81 61 92
lena.ysberg@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-28 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »