Installera solceller

Solceller på ett hustak

Här kan du ta reda på hur mycket solenergi du kan producera, kontrollera om du behöver söka bygglov för installationen och hur du söker statligt stöd.

 


Räkna ut din elproduktion

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Öppna solkartan »
 

Så använder du solkartan

Analys av solenergipotential på tak (2D)

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika energiklasser som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Skuggning från andra byggnader och skorstenar på taken är medräknade i kalkylen. 

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Du kan ange 1–20 procent. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent. 

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan du kan använda till solpaneler.

I diagrammet ser du energiklasserna för de takytor som du kan använda till solcellspaneler. Du ser också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive energiklass. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för ditt solcellssystem.

Om du inte får fram informationsrutan när du klickar på husen i kartan kan du behöva ställa in webbläsaren så att den accepterar popupfönster.

Spara uträkningen som pdf

Spara uträkningen som en pdf-fil genom att trycka på knappen längst ned till vänster. Ta med kartan till en leverantör för att få hjälp med att ta fram ett solcellssystem som passar för ditt tak.

Analys av solinstrålning på tak och fasader (3D)

I solkartan kan du också uppskatta hur mycket solenergi som når fasader under ett representativt år. Genom att klicka på knappen i nedre vänstra hörnet på dialogrutan som beskrivs ovan får du tillgång till denna information:

  • När du klickar på knappen öppnas en interaktiv 3D-vy för vald byggnad i Uppsala tätort.
  • Du kan vrida vyn och zooma in på olika delar av byggnaden.
  • I 3D-vyn finns uppgifter om total potentiell solinstrålning på byggnadens tak respektive fasader. Det finns även diagram som beskriver hur stora ytor (vertikal y-axel) som uppfyller olika energiklasser (horisontell x-axel). Uppgifter om solinstrålning på tak för vald byggnad är identisk med den som presenteras i den första dialogrutan (2D).
  • Det är samma energiklasser på både tak och fasader, tänk på att angivna siffror beskriver årlig solinstrålning på tak och fasader och inte möjlig solelproduktion. Solinstrålningen redovisas individuellt för varje byggnadskropp även om det finns flera fastigheter i samma byggnad, exempelvis radhus.

Sök bygglov

Solceller på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov. Du ska söka bygglov för fasadändring 

  • inom detaljplanelagt område
  • inom områden med kulturhistoriskt värde
  • om byggnaden är skyddad med områdesbestämmelser
  • om byggnaden är klassad som ett riksintresse 
  • om byggnaden är q-märkt.

Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är q-märkt, bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets ytterkanter. Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader. 

Läs om bygglovsbestämmelser i kommunen »

Läs om områdesbestämmelser på Boverkets hemsida »

Du behöver inte söka bygglov för solpaneler på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod.

Hos Boverket kan du läsa om vilka åtgärder som inte kräver bygglov »

Om du installerar eller gör väsentliga ändringar i en vatteninstallation för solfångare ska du göra en anmälan.


Sök stöd för att installera solceller

Du kan söka statligt stöd för att installera solceller. Stödet riktar sig både till privatpersoner och till företag eller offentliga organisationer.

Sök stöd för att installera solceller på Energimyndighetens webbplats »

Hus byggda efter 1980: 75-90 kWh/m² och år.


Gå direkt till:

Kontaktinfo

Energi- och klimatrådgivare
Therése Samuelsson
Telefon: 0455-30 32 48
E-post:
therese.samuelsson@karlskrona.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-08-11 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »