Sölvesborgsbron

Den nya gång- och cykelbron över Sölvesborgsviken är med sina 760 meter den längsta gång- och cykelbron i Europa.

Sölvesborgsbron har med sin spektakulära utformning och ljussättning gett Sölvesborg ett nytt utflyktsmål, redan flitigt utnyttjat av både befintliga invånare och turister. Människor cyklar, flanerar, möts och pratar, tittar på utsikten/fåglarna, fiskar och fikar på bron. Och genom att den tidigare otillgängliga ön Kaninholmen nu har gjorts tillgänglig, har även denna ö blivit ett nytt utflyktsmål.

Men Sölvesborgsbron är mer än ett besöksmål. Den knyter också Sölvesborgs stadskärna och halvön Listerlandet markant närmare varandra. Något som underlättar för både rekreation i den egna kommunen och för möjligheterna att pendla till jobbet. 

I nära anslutning till brons landfäste på Listerlandet-sidan växer en ny stadsdel, Ljungaviken, fram. Där finns en blandning av villor, hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, park och torg. Stadsdelen i sig tillför ny dynamik och nya mötesplatser i vår kommun, men den hade aldrig kunnat existera utan samspelet med Sölvesborgsbron. Bron är med andra ord en nyckel för invånartillväxt och utveckling i Sölvesborg.

I byggnadsprocessen har stor hänsyn till långsiktig hållbarhet och miljö tagits. Större delen av överbyggnaden och bågkonstruktionen är utförd av det näst intill rostfria materialet LDX2101, ett relativt nytt duplexmaterial vid brobyggande i Sverige. Räcket är tillverkat av syrafast stål. Valen av material bidrar till att bron är i det närmaste underhållsfri, och till att färgrester från målning, slipning och skrapning (som annars skulle hamnat i Sölvesborgsviken) undviks.

Vid upphandlingen av brobygget lämnades åtta förslag in. Motiveringen till vinnande anbud byggde på:

  • att brons bågar knyter an till Gunnar Asplunds tingshus och till järnvägsstationen, båda byggnader med bågformade entréer och med stort kulturhistoriskt värde,
  • att bågarnas placering närmast centrum ger ett kraftfullt avstamp från staden ut över vattnet mot Listerlandet,
  •  att efter de tre bågarnas dominerade formspråk nära staden, dämpas skalan på bron till att på ett mer stillsamt formspråk ansluta till landskapet på Listerlandet
  • räckets välvda utformning påminner om en båt med vind i välfyllda segel, vilket kan associeras till Sölvesborg som en havsnära kommun med fart och framåtanda.

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Foto: SernyFrågor om Sölvesborgsbron?
Välkommen att kontakta:
samhällsbyggnadschef
Thorwald Hasselbring
tel: 0456-81 63 65
thorwald.hasselbring@
solvesborg.se

FAKTA

Ansvarig formgivare: Stål & Rörmontage AB, Sölvesborg

Ljussättning: Ljusarkitektur, Stockholm

Huvudentreprenörer: PEAB Sverige AB samt Stål- och Rörmontage

Längd: 760 meter

Bredd: 3,5 meter

Totalvikt: ca 700 ton

Bågarna är 17 meter höga.

Investeringskostnad:
50 miljoner kr.

Bron består bl.a. av:

  • 600 ton stål
  • 50 ton armeringsjärn
  • 2 ton skruv, mutter och brickor
  • 500 kubikmeter betong
  • 7,5 km räckesrör
  • 4 km pålar

Bron har 4 utkiksplatser.

Bron ljussätts med energisnål ledbelysning.

Det första spadtaget till bron togs i september 2011.

Den öppnades för trafik i december 2012.

I maj 2013 firade vi brons färdigställande med en brofest.

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-28 Ansvarig: Sofia Lindqvist-Lacinai
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »